SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

6.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Viškovo

Članak 1.

U Poslovniku Općinskog vijeća Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 24/01) u članku 85. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovoga članka sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave«.

Članak 2.

U članku 86. stavak 2. riječ »sedam« zamjenjuje se riječju »osam«.

U članku 86. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem te se održavati putem videoveze (videokonferencija).«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 3.

U članku 121. stavak 4. ispred riječi »stavovi« dodaje se riječ »zaključci«.

U članku 121. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Zaključci iz prethodnog stavka moraju biti u pisanoj formi.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-6

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr