SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

2.

Na temelju članka 15. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 26/03, 82/04 i 178/04, pročišćeni tekst), odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02 i 40/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Općine Viškovo za četverogodišnje razdoblje od 15. 03. 2006. do 15. 03. 2010. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja dodjeljuje izvoditelju Graditeljstvo i obrtnički radovi GMB, vl. Tomo Burazin, Viškovo, Straža 52 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) izvođenje radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Općine Viškovo za četverogodišnje razdoblje od 15. 03. 2006. do 15. 03. 2010. godine.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke Izvoditelj će započeti po sklapanju ugovora i uvođenju u posao.

Članak 3.

Najpovoljnija ponuda za izvođenje radova na redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih prometnica i javnih površina na području Općine Viškovo obzirom na sposobnost ponuditelja utvrđenu temeljem priložene dokumenatcije, ponuda ponuditelja Graditeljstvo i obrtnički radovi GMB, vl. Tomo Burazin, Viškovo, Straža 52 po cijeni od 1.538.438, 30 kn (sa PDV-om).

Ponuđena cijena se odnosi za period od 15.03.2006. do 15.03.2007. godine, dok će se ponuđene jedinične cijene primjenjivati za period od 15.03.2007. do 15.03.2010. godine uz sljedeću deviznu klauzulu: »jedinične cijene ugovorene za period od 15.03.2006. do 15.03.2007. godine će se na dan sklapanja ugovora vezivati na srednji tečaj EUR-a (tečajne liste NBH)«.

Revalorizacija cijene za svaku narednu godinu vršit će se ukoliko dođe do promjene tečaja +/- 3% u odnosu na ugovor za 2006. godinu.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/05-01/4

Ur. broj: 2170-09-05-01-12

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr