SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 6. Ponedjeljak, 13. veljače 2006.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 15. točke 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 178/ 04, pročišćeni tekst), odredbi Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 9. sjednici održanoj 2. veljače 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru izvoditelja radova za održavanje javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju te
zelenih površina u groblju Viškovo u periodu
01.01.2006. - 31.12.2009.

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Viškovo na temelju provedenog javnog natječaja dodjeljuje izvoditelju IBI d.o.o. Rijeka, Škurinjska cesta 6 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) izvođenje radova za održavanje javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju te zelenih površina u groblju Viškovo u periodu 01.01.2006.- 31.12.2009.

Članak 2.

Obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke Izvoditelj će započeti po sklapanju ugovora i uvođenju u posao.

Članak 3.

Najpovoljnija ponuda za održavanje javnih zelenih površina, zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanim cestama, zelenih površina uz javne ceste u naselju, te zelenih površina u groblju Viškovo je ponuda ponuditelja »IBI« d.o.o., Rijeka, ŠKURINJSKA CESTA 6 po cijeni od 800.491,83 kune (sa PDV-om).

Ponuđena cijena se odnosi na 2006. godinu, dok će se ponuđene jedinične cijene primjenjivati za 2007., 2008., i 2009. godinu uz sljedeću deviznu klauzulu: »jedinične cijene ugovorene za 2006. god. će se na dan sklapanja ugovora vezivati na srednji tečaj EUR-a (tečajne liste NBH)«.

Revalorizacija cijene za svaku narednu godinu vršit će se ukoliko dođe do promjene tečaja +/- 3% u odnosu na ugovor za 2006. godinu.

Članak 4.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Klasa: 021-04/06-01/2

Ur. broj: 2170-09-06-01-11

Viškovo, 2. veljače 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Općinskog vijeća
Radovan Brnelić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr