SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

55.

Na temelju članka 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije (»Službene novine« broj 9/04), članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) i provedenog javnog poziva Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova
na groblju u Rogima

Članak 1.

Ovom Odlukom se koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na groblju u Rogima dodjeljuje »Imoćanki« d.o.o. Delnice, Supilova 177.

Članak 2.

Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od deset godina s godišnjom naknadom u iznosu od 300,00 kuna.

Korisnik koncesije je obvezan naknadu iz stavka 1. ovog članka platiti jednokratno do 20. siječnja za tekuću godinu u korist Proračuna Općine Skrad, na temelju ispostavljenog računa.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke predsjednik Općinskog vijeća Općine Skrad sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 363-01/05-01/55

Ur. broj: 2112/04-05-01-05

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr