SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

53.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o prvoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u području društvene brige o djeci
predškolske dobi za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/ 05), u članku 4. iznos »116.300,00« zamjenjuje se iznosom »119.300,00« i dodaje se alineja: »- jubilarna nagrada = 3.000,00 kn«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 601-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-02

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr