SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

52.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01 i 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/05 i 17/05), u članku 2. stavak 1. iznos »127.000,00« zamjenjuje se iznosom »154.500,00«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz prethodnog stavka raspoređuju se za sljedeće namjene:

- 108.500,00 kuna za rad Vatrogasne zajednice Općine Skrad odnosno četiri dobrovoljna vatrogasna društva

- 16.000,00 kuna za izmjenu pokrova Vatrogasnog doma Hribac

- 25.000,00 kuna za sufinanciranje nabave kombi vozila za DVD Skrad

- 5.000,00 kuna za sufinanciranje razvoja civilne zaštite«.

U stavku 3. riječi »Navedena sredstva« zamjenjuju se riječima »Sredstva iz stavka 2. alineja 1.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 214-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-03

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr