SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

49.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/ 05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog
programa na području Općine Skrad za 2005. godinu

Članak 1.

U Odluci o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/05), u članku 2. točka 4. iznos »31.500,00« zamjenjuje se iznosom »39.200,00«, u točki 5. iznos »12.000,00« zamjenjuje se iznosom »7.300,00«, a iznos »67.000,00« zamjenjuje se iznosom »70.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 550-01/05-01/01

Ur. broj: 2112/04-05-01-02

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr