SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

48.

Na temelju članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04) i članka 15. Statuta Općina Skrad (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2005. godinu

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja te opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s iskazom potrebnih financijskih sredstava za ostvarivanje programa za 2005. godinu.

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1. Komunalni doprinosi 50.000,00 kn

2. Komunalne naknade 390.000,00 kn

3. Doprinosi za šume 140.000,00 kn

4. Naknade za groblje 37.000,00 kn

5. Dopunska sredstva 832.370,00 kn

6. Naknade za koncesije 7.000,00 kn

7. Ostala sredstva proračuna 630.630,00 kn


UKUPNO A) 2.087.000,00 kn


B)ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Utrošak el. energije za javnu rasvjetu 130.000,00 kn

2. Održavanje i razvoj objekata i uređaja javne rasvjete

- tekuće održavanje 20.000,00 kn

- razvoj objekata -

- iluminacija 3.000,00 kn

3. Čišćenje i uređenje javnih i zelenih površina

- komunalni radnik 35.800,00 kn

- materijalni troškovi 4.800,00 kn

4. Deratizacija i dezinsekcija 8.100,00 kn

5. Zbrinjavanje otpada

- sanacija divljih deponija 225.300,00 kn

- staklena ambalaža 5.600,00 kn

- kontejneri za smeće (Divjake, Planina,

Ž. stanica, Hribac, Bukov Vrh) 26.000,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta (odvojak Tuške i

Selske ulice, Ulice V. Nazora, Podstena

i Hlevci) 400.000,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta 158.900,00 kn

8. Održavanje groblja

- Skrad 28.500,00 kn

- Divjake 1.500,00 kn

9. Odvodnja oborinskih voda u Ulici I. G.

Kovačića 6.000,00 kn

10. Popravak ograde groblja Skrad 69.100,00 kn

11. Potporni zid groblja Divjake 146.800,00 kn

12. Poslovna poduzetnička zona - I. faza 120.000,00 kn

13. Dom kulture - potporni zid i

uređenje okoliša 210.000,00 kn

14. Sustav fekalne odvodnje Skrada, V. Selca,

Podstene i T. Vrha - I. faza 78.300,00 kn

15. sufinanciranje vodovoda na Tustom

Vrhu 56.100,00 kn

16. Rekonstrukcija vodovoda Selska -

Vatrogasna i Podstena 316.000,00 kn

17. Uređenje Doma Gornja Dobra 37.200,00 kn


UKUPNO B) 2.087.000,00 kn


Ove Druge izmjene i dopune Programa donose se za 2005. godinu. Sredstva za ostvarivanje Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Skrad, a njima raspolaže Općinsko vijeće Općine Skrad.

Stupanjem na snagu ove Druge izmjene i dopune Programa, prestaju vrijediti Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/05).

Ove Druge izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 363-01/05-01/03

Ur. broj: 2112/04-05-01-03

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr