SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
OPĆINA SKRAD
55

47.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad
za 2005. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 44/04, 8/05 i 25/05) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 3.

Ova Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2005. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 400-06/04-01/16

Ur. broj: 2112/04-04-01-07

Skrad, 27. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Odluka o trećoj izmjeni i dopuni   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr