SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 41. Subota, 31. prosinca 2005.
GRAD RIJEKA
35

219.

Na temelju članka 56. stavka 1. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 13/98) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 27. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju
na korištenje sportskih objekata

Članak 1.

U članku 5. Odluke o davanju na korištenje sportskih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/99) stavak 1. mijenja se i glasi:

»U slučaju kada korisnik u prostoru sportskog objekta organizira program koji se, sukladno Zakonu o javnom okupljanju (»Narodne novine« broj 128/99 i 90/05) smatra javnim okupljanjem, obvezan je Odjelu, prije početka javnog okupljanja, priložiti odluku nadležne policijske uprave kojom se dozvoljava održavanje javnog okupljanja, i to najkasnije 24 (dvadeset i četiri) sata prije najavljenog početka javnog okupljanja.«

Članak 2.

Tablice iz članka 9. Odluke mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Od plaćanja naknade za korištenje prostora sportskog objekta oslobođen je korisnik iz članka 3., stavka 1. Odluke.

Odjel može, na pisani zahtjev korisnika, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog upravnog tijela Grada ili druge nadležne pravne osobe, od plaćanja naknade za korištenje prostora sportskog objekta osloboditi ili utvrditi naknadu u nižem iznosu od onog utvrđenog Odlukom sljedeće korisnike:

- korisnika proračunskih sredstava Grada za provedbu aktivnosti, poslova i djelatnosti iz područja sporta i tehničke kulture koji nije obuhvaćen programom redovnog financiranja,

- organizatora vjerskog skupa,

- organizatora humanitarne priredbe,

- organizatora priredbe od posebnog interesa za Grad.

Visinu naknade u smislu stavka 2. ovoga članka određuje Odjel za svaki slučaj zasebno.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/05-01/189

Ur. broj: 2170-01-10-05-1

Rijeka, 27. prosinca 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=156&mjesto=51000&odluka=219
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr