SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

8.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 5. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju
o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora
za 2002. godinu

I.

Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju - Područni ured Rijeka, klasa: 041-01/03-01/28, ur. broj: 613-10- 03-5 od 22. travnja 2003. godine o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Ravna Gora za 2002. godinu.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 041-01/03-01/01

Ur. broj: 2112/07-01-03-2

Ravna Gora, 5. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr