SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 1. Utorak, 3. siječnja 2006.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 HTML

1.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 19. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2006. godini

Članak 1

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2006. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
IZ PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2006. GODINU


Red. NAMJENA NAČIN UKUPNO

br. KORISNIK SREDSTAVA FINANCIRANJA 2005.GOD.


1. Sredstva za pos. namj. O.Š.Mrkopalj sufinan. izvan. programa prema zahtjevu 30.000,00

2. Tek.don.u naravi-darovi za Sv. Nikolu za

pol. O.Š. Mrkopalj sufinan. izvan programa prema zahtjevu 13.000,00

3. Sredstva za posebne namj. O.Š. redovite doznaka

Mrkopalj-dječ.vrtić djel.vrtića 1/12 mjesečno 163.000,00

4. Tekući transferi nog. kluba Mrkopalj za redovnu djelatnost prema zahtjevu 51.750,00

5. Tekući transferi skij. klubu »Bjelolasica« Mrkop. za redovnu djelatnost prema zahtjevu 44.000,00

6. Tekući transferi Biatlonskom klubu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00

7. Tekući transferi alpskom skijaškom klubu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 7.500,00

8. Tek. tran. kult. umjet. društvu »Runolist« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00

9. Tekući transferi Matici hrvatskoj za redovnu djelatnost prema zahtjevu 10.000,00

10. Tekući transferi udruzi »Sklad« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

11. Tek.tran.vatrog.službi za redovnu djelatnost prema zahtjevu 180.000,00

12. Tekuće tran.za plan.dr. »Bijele stijene« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 10.000,00

13. Tek.trans.Turističkoj zajed. za redovnu djelatnost 1/12 mjesečno 70.000,00

14. Tek.tr. Centru za brdsko-plan. poljop.Stara Sušica za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

15. Tek.tran. Društvo naša djeca Sunger za redovnu djelatnost prema zahtjevu 2.500,00

16. Tek.tran.političkim strankama za redovnu djelatnost prema zahtjevu 27.000,00

17. Tek.donacije Crvenom križu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00

18. Tek. donacije radio Gorski kotar za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

19. Tek.donacije Matici umirovljenika za redovnu djelatnost prema zahtjevu 3.000,00

20. Tek.donacije Udruzi antifašista za redovnu djelatnost prema zahtjevu 2.000,00

21. Tek.donacije Udruzi vunarica za redovnu djelatnost prema zahtjevu 2.500,00

22. Tek.don.Udruzi veterana Domovinskog rata

Mrkopalj za redovnu djelatnost prema zahtjevu 2.500,00

23. Ostali prij.nep.organiz.prema poj.zaht. za redovnu djelatnost prema poj. zahtjevima 10.000,00


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 562.500,00


24. Sred.za jed.soc.pomoći prema Prav. svakom kor. 400,00 kn 4.000,00

25. Sred.za red.mjes.soc.pomoći prema Prav. svakom kor. 300,00 kn mj. 44.000,00

26. Sred.za jednok.pomoći za rođ. djeteta prema Prav.. svakom kor. 1500,00 kn 12.000,00

27. Sred.za ogrijev.drvo prema Prav. prema ispost. računu 1.000,00

28. Sred.za pomoć u sl.elem.nep. prema zahtjevu 20.000,00

29. Sred.za učen.i stud.stipendije mjesečno po uč.

stud. po 500,00 kn 70.000,00


Ukupno nak.građ.i kućanstvima 151.000,00


SVEUKUPNO TEKUĆI TRANSFERI ZA JAVNE POTREBE 713.500,00


Klasa: 400-02/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-1

Mrkopalj: 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Ivan Butković, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr