SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
Općina Ravna Gora

Općina Ravna Gora

6.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 5. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2002. godinu.

II.

Izvješće klasa: 363-01/03-01/05, ur. broj: 2112/07-02-03-2 od 20. ožujka 2003. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/05

Ur. broj: 2112/07-01-03-3

Ravna Gora, 5. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2002. godinu

I.

A) SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA - PRIHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Prihodi po posebnim propisima 270.000,00 253.386,65 93,8

- komunalni doprinos 40.000,00 40.567,94 101,4

- šumski doprinos 230.000,00 212.818,71 92,5

2. Kapitalni prihodi 169.000,00 169.000,00 100,0

- kapitalne potpore PGŽ 169.000,00 169.000,00 100,0

3. Prihodi od imovine 13.400,00 9.954,03 74,3

- naknada za koncesije 13.400,00 9.954,03 74,3

4. Ostali prihodi proračuna 63.637,23 82.672,22 129,9

- komunalna naknada (49.812,91)

- grobna naknada 19.728,30

- ostali prihodi 13.131,01


Ukupno prihodi: 516.037,23 515.012,90 99,8


II.

B) OSTVARIVANJE PROGRAMA - RASHODI


R. b. O p i s Plan Ostvarenje %


1. Rekonstrukcija Šahovske ulice 236.000,00 235.534,26 99,8

2. (Pojačano održavanje ceste Kupjak - želj. postaja 50.000,00 49.812,91 99,6)

3. Razvoj vodoopskrbe Stari Laz 60.000,00 60.000,00 100,0

4. Razvoj vodoopskrbe Stara Sušica 64.000,00 64.000,00 100,0

5. Razvoj vodoopskrbe RG Kosa 50.287,23 50.287,23 100,0

6. Obnova autobusnih čekaonica Kupjak 29.000,00 28.632,62 98,7

7. Otplata stroja za sabijanje otpada (Komunalac) 26.750,00 26.745,88 100,0


Ukupno rashodi: 516.037,23 515.012,90 99,8


III.

Programi: rekonstrukcija Šahovske ulice, pojačano održavanje ceste Kupjak - željeznička postaja, razvoj vodoopskrbe Stara Sušica, razvoj vodoopskrbe RG Kosa i obnova autobusnih čekaonica Kupjak u potpunosti su dovršeni u 2002. godini.

Program razvoja vodoopskrbe Stari Laz III. faza izvršen je s 53,5%, a dovršenje ove faze izgradnje vodovoda planira se u 2003. godini.

Obveza otplate stroja za sabijanje otpada Komunalcu Delnice za 2002. godinu je izvršena. Za 2003. godinu preostaju još tri obroka u ukupnom iznosu od 20.059,44 kn.

Klasa: 363-01/03-01/05

Ur. broj: 2112/07-02-03-2

Ravna Gora, 20. ožujka 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik

Miroslav Svetličić, v. r.

Petak,9.svibnja2003. Stranica1111—broj12

SLUŽBENENOVINE

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr