SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
75

60.

Na temelju članka 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Omišalj

Članak 1.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj osiguravaju se godišnje u proračunu Općine Omišalj.

Članak 2.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj donosi zaključak o raspoređivanju sredstava iz članka 1. ove Odluke za svaku godinu.

Zaključkom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se jednaki iznos sredstava za svakog člana Općinskog vijeća, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Vijeća, a određenog stavkom 2. ovog članka.

Članak 3.

Ako se tijekom godine izmijeni sastav Općinskog vijeća, sredstva koja Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj rasporedi prema članku 2. ove Odluke neće se preraspodijeliti u toj godini.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema članku 2. ove Odluke doznačava Upravni odjel na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih stranaka u Općini Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/ 95).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/13

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51513&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr