SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

63.

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 10/97, 124/97, 50/98, 68/98, 22/99, 42/99, 117/ 99, 128/99, 44/00, 129/00, 92/01, 79/02, 25/03, 107/03 i 175/ 03) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 14/2 i 8/05), Općin

sko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2005. godine donosi

ODLUKU
o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran

Članak 1.

Ovom Odlukom se sadašnja granica između Grada Opatije i Općine Lovran mijenja na način da se dijelovi područja Grada Opatije, u predjelu Školarovo koje se nalazi u naseljima Oprić i Ika odnosno katastarskoj općini Oprić i u predjelu Cesta za Lovransku Dragu koji se nalazi u naselju Dobreć odnosno u katastarskoj općini Lovran, izdvajaju iz područja Grada Opatije te pripajaju području Općine Lovran.

Članak 2.

Posljedica promjene granice između Grada Opatije i Općine Lovran u predjelu Školarovo je promjena granice između naselja Oprić, Ika i Lovran. Izdvaja se dio naselja Ika i pripaja naselju Lovran. Izdvaja se dio naselja Oprić i pripaja naselju Lovran.

Posljedica promjene granice između Grada Opatije i Općine Lovran u predjelu Cesta za Lovransku Dragu je promjena granice između naselja Dobreć i Lovran. Izdvaja se dio naselja Dobreć i pripaja naselju Lovran.

Članak 3.

Područja Grada Opatije koja se ovom odlukom pripajaju Općini Lovran, omeđena su s jedne strane sadašnjom granicom Grada Opatije i Općine Lovran, a s druge strane novom granicom koju su dogovorno utvrdili Grad Opatija i Općina Lovran.

Članak 4.

Novonastala granica za predio Školarovo započinje na tromeđi k.č. 95, 522/1 i 520, k.o. Oprić te se nastavlja u pravcu sjeverozapada granicama rubnih katastarskih čestica 520, 522/2, 526, 527, 530, 529/4, 529/3, 529/1, 444/1, 442, 441, 439, 438/1, 436/2, 233/1-dio, 435/2, 433/3, 433/2, 420, 421, 402, 403/1, 400, 381/1, 380, 376/4, 376/3, 376/5, 375/2-dio, 375/1- dio, 869, 870, 867, 871, 873, grč.137, 219/1-dio, 1215/1-dio, 1208/3-dio, do k.č. 3028 k.o. Oprić tako da one pripadaju Općini Lovran.

Članak 5.

Novonastala granica za predio Cesta za Lovransku Dragu započinje na tromeđi k.č. 1327/1, 1326 i 213/3-dio, k.o. Oprić te se nastavlja u pravcu zapada granicama rubnih katastarskih čestica 797/3-dio, 884/2-dio, 892/2, 892/4, 891/2, 887/8, 884/2, 868/2-dio, 998/4-dio, 1012, 1025/3, 1011/3, 1026/4, 3079/1, 3076, 3074, 3101, 3102, 1025/5, 3319, 3320, 3321, 3355, 3362, 3363, 1029-dio, do k.č. 2923 k.o. Lovran, tako da one pripadaju Općini Lovran.

Članak 6.

Za parcele na kojima je granica određena njihovim dijelom izradit će se geodetski elaborat kojim će biti izvšena dioba spomenutih katastarskih čestica.

Troškove izrade geodetskog elaborata snosit će Grad Opatija i Općina Lovran.

Članak 7.

Kartografski prikaz granica opisanih u člancima 4. i 5. je sastavni dio ove Odluke.

Članak 8.

Sukladno ovoj Odluci, Grad Opatija i Općina Lovran zaključit će sporazum o granicama Grada Opatije i Općine Lovran.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od dana potpisivanja sporazuma o granicama Grada Opatije i Općine Lovran.

Klasa: 015-01/04-01/01

Ur. br: 2156/02-01-05-6

U Lovranu, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr