SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

61.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske broj 26/01, 142/02 i 08/05) Općinsko vijeće općine Lovran, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u području predškolskog odgoja
u 2006. godini

Članak 1.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se putem Dječjeg vrtića Opatija. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se predškolskim procesima stručnih odgajateljima u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Općine Lovran Dječji vrtić u Lovranu provodi društveno organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem programa u osam odgojnih skupina i to:

11 satnog primarnog programa jaslica 2 skupine

11 satnog primarnog programa vrtića 2 skupine

6 satnog primarnog programa vrtića 2 skupine

5,5, satni program ranog učenja talijanskog jezika 1 skupina.

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti vrtića u Lovranu ostvaruju slijedeći djelatnici:

- odgajatelji u cjelodnevnom boravku 8 djelatnika

- odgajatelji u poludnevnom boravku 2 djelatnika

- odgajatelj talijanskog jezika 1 djelatnik

- kućni majstor 1 djelatnik

- kuhinjsko osoblje 2 djelatnika

- spremačice 2 djelatnika

- pralja 1 djelatnik

Općina Lovran snosi i proporcionalni dio troškova zajedničke službe (ravnatelj, pedagog, psiholog, glavna medicinska sestra i administrator).

Članak 4.

Učešćem roditelja osiguravaju se sredstva za prehranu djece kao i za poboljšanje standarda djelatnosti u objektu Lovran (ulaganja u opremu za kuhinju, uređenje vanjskog prostora, nabavka didaktike i dr.), uz uvjet da se to učini selektivno prema socijalnom uvjetu.

Članak 5.

Pored redovnih programa planira se nastavak provođenja rada kraćih specijaliziranih programa i to:

- likovna radionica,

- dramska igraonica na čakavštini,

- dramska igraonica,

- igraonica na talijanskom jeziku,

- glazbeni kutić,

- program ranog učenja talijanskog jezika.

Posebna sredstva za ostvarenje dodatnih programa osiguravaju korisnici programa dok se kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika sufinancira sredstvima Proračuna.

Članak 6.

Sredstva za plaće s obvezama, naknade za djelatnike, materijalne troškove i kapitalne pomoći u skladu s Ugovorom te za sufinanciranje ranog učenja i kraćeg specijaliziranog programa talijanskog jezika osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran za 2006. godinu u iznosu od 1.530.000,00.

Članak 7.

Ugovorno će se rješavati pokriće dijela troškova smještaja djece sa područja Općine Lovran u druge vrtiće kao i u posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju.

Članak 8.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-55

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr