SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

60.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98 i 24/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 142/02 i 08/05), Općinsko vijeće općine Lovran, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2006. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran a u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- djelovanjem zajednice sportskih udruga u općini,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti pučanstva,

- stručnim radom u sportu,

- vrhunskim sportom,

- brigom o sportskim objektima.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad mnogobrojnih »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje omasovljenje i razvoj sporta u cjelini.

2. Zajednica sportskih udruga u svom djelokrugu posebice je dužna utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta na području Općine Lovran i usklađivati aktivnosti svojih članova, skrbiti o vrhunskim sportašima te sudjelovati u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za velika međunarodna natjecanja, organizirati manifestaciju »sportaš godine« te skrbiti o ostvarenju programa javnih potreba, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće.

3. Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Lovran: Hrvatski nogometni klub »Lovran«, Jedriličarski klub »Istra« Lovran, Streljački klub »Kobac« Lovran, Športski ribolovni klub »Zubatac« Lovran, Tenis klub »Lovran«, Boćarski klubovi »Lovran«, »Liganj« i »Lovranska Draga«, Šahovski klub »Lovran«, Športski klub »Galeb« pri osnovnoj školi »V. C. Emin« u Lovranu, Zajednica športskih udruga Lovran, trekking - rafting - skiing klub T.R.I.S. i Brdsko - biciklistički klub »Marun« te myTennis.camp.

4. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provode sportske udruge, planinarsko društvo »Knezgrad«, lovačka udruga »Kobac 1960« te prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti pučanstva i unapređenja ekologije.

5. Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i masovniji obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2006. godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

6. Vrhunski sport zastupljen je u našoj Općini putem članova ŠRK »Zubatac« Lovran. Znano je da su Lovranski udičari redovito članovi reprezentacije Hrvatske i to u više kategorija. Postižu svjetski priznate rezultate i redovito su među prvima i to u europskim i svjetskim razmjerima.

7. U toku 2006. godine nastavit će se rješavanje imovinsko-pravnog statusa objekata sporta.

Članak 3.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Lovran za 2006. godinu za zadovoljavanje javnih potreba u športu temeljem Kriterija za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u športu, način njihovog raspoređivanja i praćenja njihovog korištenja.

Članak 4.

Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2006. godini stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/01

Urbroj: 2156/02-01-05-54

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA ŠPORTA
U 2006. GODINI


RedniPROGRAM PLAN 2006.

broj


1. N.K. LOVRAN 135.000


2. J.K. ISTRA, LOVRAN 65.000


3. S.K. KOBAC, LOVRAN 15.000


4. SRD ZUBATAC 20.000


5. TENIS KLUB LOVRAN 12.000


6. B.K. LOVRAN 20.000


7. B.K. LIGANJ 8.000


8. B.K. LOVRANSKA DRAGA 8.000


9. ŠSD GALEB 15.000


10. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA 15.000


11. P.D. KNEZGRAD 5.000


12. RAZNI PROGRAMI 6.000


13. ŠAHOVSKI KLUB »LOVRAN« 8.000


14. LOV. UDRUGA KOBAC 5.000


15. T.R.I.S. KLUB 5.000


16. M.B.K. MARUN 7.000


17. myTENNIS.camp 3.000


352.000


Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-54

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr