SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

59.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01, 142/02 i 08/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran, a u svezi s:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općinskog značaja,

- poticanjem i organiziranjm tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem i organizacijom muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem uspješnih i darovitih učenika i studeneta.

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Lovran utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Lovran u 2006. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu lovranskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poti

canju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

1.1. PUHAČKI ORKESTAR - predviđena sredstva pratit će program osnovne djelatnosti društva kao i sufinanciranje drugih manifestacija od interesa Općine Lovran.

1.2. KUD »LOVOR« LOVRAN - transferiranim financijskim sredstvima pratit će se osnovna djelatnost društva.

1.3. »TORONJERA« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se redovan rad, kao i tradicionalna karnevalska povorka.

2. GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST - u prostorijama galerije održat će se izložbe djela likovne umjetnosti domaćih i stranih umjetnika od čega u organizaciji odnosno pokroviteljstvu Općine Lovran.

3. GLAZBENO - SCENSKA DJELATNOST - u 2006. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenim scenama, u kinu Lovran te u galeriji Laurus u sklopu kulturnog ljeta, kao i predstave za vrtićare i školarce.

4. KINEMATOGRAFSKA DJELATNOST - sredstvima Proračuna Općine Lovran podmirivat će se režijski troškovi kina »Lovran«.

5. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine Lovran osigurana su sredstva za redovno poslovanje knjižnice i čitaonice, nabavka novih knjiga i za klima uređaj.

6. ZAŠTITA KULTURNO - POVIJESNIH SPOMENIKA - redovnog održavanja javnog sata

7. IZDAVAČKA DJELATNOST - izdavanje Lovranskog lista.

Članak 3.

Temeljem naputka o učenju starnih jezika te ustroju izbornih programa sufinancirat će se, putem ugovora s O.Š. »V. C. Emina« Lovran:

- izborni program talijanskog i engleskog jezika

- produženi boravak

- učenički list »Feralić«

- prisustvovanje učenika »Novigradskom proljeću«, Lidranu i dr. natjecanjima

- nagrade za odlične učenike

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata te odluka Općinskog vijeća obuhvatiti će se:

- stipendiranje darovitih učenika i studenata,

- dodjela besplatnih karata za autobusni prijevoz studentima Riječkog sveučilišta članovima Kluba +4.

Članak 5.

Sredstvima za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran, a upravno tijelo Općine Lovran, vrši njihov raspored nosiocima programa temeljem odluke Općinskog vijeća.

Članak 6.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Promorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-53

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA
OBRAZOVANJA I KULTURE U 2006. GODINI


RedniPROGRAM PLAN 2006.

broj


1. AMATERIZAM 160.000


Puhački orkestar Lovran 120.000


KUD »Lovor« Lovran 35.000


Toronjera 5.000


2. GALERIJSKO IZLOŽBENA

DJELATNOST 14.500


3. BIBLIOTEČENA DJELATNOST 170.000


4. ZAŠTITA KULTURNO-POVIJESNIH

SPOMENIKA 11.600


5. IZDAVAČKA DJELATNOST 100.000


6. RAZNI PROGRAMI U KULTURI 5.000


7. POSEBNI PROGRAMI U OSNOVNOJ

ŠKOLI 96.100


8. POTPORE DAROVITIM UČENICIMA 50.000


9. SUFINANCIRANJE »DOM MLADIH«

- BIJELA PATROLA 4.000


UKUPNO 611.200


Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-53

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr