SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

58.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/00 i 103/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske župaije broj 26/01, 142/02 i 08/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarne zaštite
u Općini Lovran u 2006. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u oblasti socijale potičemo primjenu djelotvornih mjera koje valja nužno poduzeti radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba.

Članak 2.

Socijalnim programom predviđa se i osigurava:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- prehranu učenika osnovnih škola,

- prehranu djece u dječjem vrtiću,

- besplatni prijevoz učenika srednjih škola i studenata,

- organizirani prijevoz djece s poteškoćama u razvoju (relacija Lovran - Rijeka - Lovran),

- djelovanje Crvenog križa,

- hranu za dojenčad sa zdravstvenim poteškoćama,

- pomoć humanitarnim udrugama sa područja Općine te Primorsko-goranske županije čiji članovi su stanovnici Općine Lovran,

- produženi boravak djece osnovne škole,

- prijevoz osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD »Autotrolej«,

- jednokratne pomoći (za kupnju ogrjeva, hrane, prigodne pomoći za Božić, dar novorođenčadi i dr.),

- specijalni rashodi za intervencije (pomoć u školovanju; autobusne karte za nemoćne i invalidne osobe te darovateljima krvi s područja Općine; nabavka hrane, prijevoz na dijalizu, pomoć u liječenju i sl.),

- sufinanciranju zdravstvenog standarda (hitne medicinske pomoći, programa ranog otkrivanja raka i sufinanciranje zdravstvene knjižice djeteta),

- Udruga Zdravi put.

Članak 3.

Raspored sredstava socijalnog programa vršit će se u skladu sa kriterijima temeljem rješenja o pojedinačnim pravima po osobnim zahtjevima ili na prijedlog Socijalnog vijeća. Sredstvo za isplatu pomoći za ogrijev sukladno članku 38., 38a. i 78. zakona o socijalnoj skrbi doznačit će Primorsko-goranska županija.

Članak 4.

Socijalni program Općine Lovran za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-52

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA SOCIJALNOG
PROGRAMA I PRIMARNE ZDAVSTVENE
ZAŠTITE U 2006. GODINI


RedniPROGRAM PLAN 2006.

broj


1. SUFINANCIRANJE HITNE

MEDICINSKE POMOĆI 30.000


2. SUFINANCIRANJE PROGRAMA

RANOG OTKRIVANJA RAKA 25.000


3. SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE

ZAŠTITE DJECE - CJEPIVO 8.000


4. SUFINANCIRANJE ZDRAVSTVENE

KNJIŽICE 700


5. SUBVENCIJE NAJAMNINE 2.500


6. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA

STANOVANJA 2.500


7. PREHRANA UČENIKA OSNOVNIH

ŠKOLA 70.000


8. PREHRANA DJECE U VTIĆU 19.000


9. DJEČJA HRANA ZA DOJENČAD 5.000


10. BESPLATNI PRIJEVOZ UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA 55.000


11. PRIJEVOZ DJECE S POTEŠKOĆAMA

U RAZVOJU 93.000


12. CRVENI KRIŽ 20.000


13. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 3.000


14. POMOĆ HUMANITARNIM ORGANI-

ZACIJAMA 16.000


15. JEDNOKRATNE POMOĆI 60.000


16. NABAVA DRVA ZA OGRJEV 7.000


17. POGREBNI TROŠKOVI 10.000


18. PRIGODNI DAROVI ZA DJECU,

ODRASLE I ZA STARIJE 32.500


19. UDRUGA ZDRAVI PUT 10.000


UKUPNO 469.200


Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-52

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr