SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

57.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županija broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA OPĆINE LOVRAN
za razdoblje 2007. - 2008. godine

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Općine Lovran za razdoblje 2007. - 2008 godine (u daljnjem tekstu: Projekcija) planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2007. - 2008. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Ova Projekcija stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2156/02-01-05-51

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v.r.

 

Projekcija Proračuna Općine Lovran   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr