SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

51.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pričišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« ŽPG broj 26/01, 14/02 i 8/05) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2006. godini

I.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastukture na području Općine Lovran u 2006. godini za:

- nerazvrstane ceste

- javne površine

- javnu rasvjetu

- proširenje groblja

- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

1. NERAZVRSTANE CESTE

1.1. Rekonstrukcija i izgradnja

nerazvrstanih cesta

1.1.1. Odvojak Ceste Lov. Draga 60.000,00

1.1.2. Rekonstrukcija prilaznih cesta u

Medveji (Medveja - Kali) 120.000,00

1.1.3. Rekonstrukcija ceste 43. ist. divizije 120.000,00


Ukupno nerazvrstane ceste 300.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 300.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

2. JAVNE POVRŠINE

2.1. Nogostupi, obalni put, parkirališta,

trgovi, pješačke staze, zelene površine

2.1.1. Uređenje obalnog puta Lovran 1,000.000,00

2.1.2. Uređenje javnih površina uz obalni put 140.000,00

2.1.3. Izgradnja okretišta i parkirališta

»Cesara« 50.000,00

2.1.4. Izgradnja parkirališta Žrtava fašizma 100.000,00

2.1.5. Rekonstrukcija pješačkog puta

Omladinska - Put Školarovo 80.000,00

2.1.6. Rekonstrukcija pješačkog puta

Put Školarovo-Cvjetni put (Put Oprić) 15.000,00

2.1.7. Rekonstrukcija puta Brajdice - Liganj 50.000,00

2.1.8. Rekonstrukcija parka »Staro groblje« 24.000,00

2.1.9. Rekonstrukcija parka Đure Salaja 24.000,00

2.1.10. Postavljanje ograde kod hotela »Bristol« 24.000,00


Ukupno nogostupi, obalni put,

parkirališta, trgovi, pješačke staze,

zelene površine 1,507.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1,207.000,00 kn iz komunalnog doprinosa te u iznosu od 300.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (sredstva PGŽ).

3. JAVNA RASVJETA

3.1. Izgradnja novih rasvjetnih tijela u

Lovranu, Lignju, Tuliševici,

Lovranskoj Dragi i Medveji:

3.1.1. Lovran - Medveja III. faza 199.000,00

3.1.2. Izgradnja javne rasvjete Stari grad

Lovran 60.000,00

3.1.3. Proširenje JR kod groblja Lovran 70.000,00

3.1.4. Postavljanje javne rasvjete

Omladinska - Školarovo 24.000,00

3.1.5. Postavljanje javne rasvjete

Školarovo-Cvjetni put (Put Oprić) 24.000,00


Ukupno javna rasvjeta 377.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 377.000,00 kn iz komunalnog doprinosa.

4. OPSKRBA PITKOM VODOM

4.1. Izgradnja transportnog opskrbnog

cjevovoda centar Lovrana-VS Lokva 2,000.000,00

4.2. Izgradnja vodoopskrbnog sustava

Visoke zone Lovrana 4,716.449,00


Ukupno opskrba pitkom vodom 6,716.449,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 6,216.449,00 kn iz kredita Komunalcu d.o.o. Opatija i 500.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna (sredstva PGŽ).

5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

5.1. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5.1.1. Sanitarna kanalizacija po projektu

zaštite od onečišćenja mora 1,500.000,00


Ukupno odvodnja i pročišćavanje

otpadnih voda 1,500.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1,500.000,00 kn od namjenskog povećanja cijene vode.

5.2. Odvodnja atmosferskih voda

5.2.1. Izgradnja oborinske kanalizacije

43. Istarske divizije 24.000,00

5.2.2. Izgradnja oborinske kanalizacije

26. divizije 500.000,00


Ukupno odvodnja atmosferskih voda 524.000,00

Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 524.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Općine Lovran.

II.

6. IZVORI FINANCIRANJA (rekapitulacija)

1. Sredstva Proračuna Općine Lovran

- komunalni doprinos 1,884.000,00

- ostala sredstva Proračuna 524.000,00

2. Ostali izvori sredstava

- kredit Komunalca d.o.o. 6,216.449,00

- od namjenskog povećanja cijene vode 1,500.000,00

- kapitalne pomoći Proračunu od PGŽ 800.000,00


Ukupno: 10,924.449,00

III.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/05-01/68

Ur. broj: 2156/02-01-05-1

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr