SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA LOVRAN
75

50.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 3, stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 28/95, 18/96 i 18/97) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 26/01), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 22. prosinca 2005. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta
u 2005. godini

I.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini (»Službene novine« PGŽ« broj 5/05):

- u poglavlju B) točka, točka II. - prihod od komunalne naknade mijenja se dosadašnji iznos od 1,900.000,00 kn pa sada glasi: »2,000.000,00 kn«, te u istoj točki - ostali izvori Proračuna mijenja se dosadašnji iznos od 1,150.000,00 kn pa sada glasi: »1,050.000,00 kn«;

- u točki VII. Održavanje parkova i zelenih površina dosadašnji iznos od 1,200.000,00 kn mijenja se i glasi »1,170.000,00 kn«;

- u točki IX. Održavanje nerazvrstanih cesta dosadašnji iznos od 160.000,00 kn mijenja se i glasi »291.000,00 kn«;

- u točki XII. Održavanje javne rasvjete dosadašnji iznos od 175.000,00 kn mijenja se i glasi »155.000,00 kn«;

- u točki XII. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu dosadašnji iznos od 320.000,00 kn mijenja se i glasi »319.000,00 kn«;

- u točki XV. Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata i javnih cisterni dosadašnji iznos od 42.000,00 kn mijenja se i glasi »12.000,00 kn«;

- u točki XVI. Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete dosadašnji iznos od 120.000,00 kn mijenja se i glasi »100.000,00 kn«;

- u točki XIX. Hitne intervencije dosadašnji iznos od 158.000,00 kn mijenja se i glasi »128.000,00 kn«.

II.

Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2005. godini stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/65

Ur. broj: 2156/02-01-05-2

Lovran, 22. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Edvard Primožić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr