SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA KLANA
75

46.

Na temelju članka 24h. Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine« broj 29/91 pročišćeni tekst, 73/91, 19/ 92, 33/92 i 76/94, 161/98, 29/00 i 53/00), članka 4. Pravilnika o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, drugih oblika organiziranja civilne zaštite (»Narodne novine« broj 31/95) te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2005. godini (»Narodne novine« broj 29/05) i članka 27. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 14. prosinca 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Stožera civilne zaštite za Općinu Klana

Članak 1.

Stožer civilne zaštite Općine Klana osniva se radi usklađivanja priprema i usmjeravanja aktivnosti u zaštiti i spašavanju u svrhu ostvarivanja učinkovitosti zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća, te ratnih razaranja.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite Općine Klana obavlja sve zadatke propisane Pravilnikom o ustroju, popuni, pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite.

Članak 3.

Stožer civilne zaštite Općine Klana čini predsjednik stožera i osam članova Općinskog vijeća, te osobe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim poslovima zaštite i spašavanja.

Stožer civilne zaštite za Općinu Klana čine:

1. Ivan Šnajdar Klana, Kalužica 5, predsjednik

2. Slavko Gauš, Klana Klana 152, potpredsjednik

3. Lučano Iskra Klana, Lisac 35, član

4. Dušan Korić Klana, Škalnica 33, član

5. Valerija Valenčić Klana, Klana 192, član

6. Valter Marinac Klana, Zatrep 27, član

7. Siniša Štokom Klana, Klana 11, član

8. Biserka Svetić Rubeša Klana, Podstrmac 54, član

9. Katarina Medvedić Klana, Podstrmac 41, član

10. Dragan Iskra, Klana, Kalužica 43, član

11. Dario Gauš, Klana, Zatrep 4, član

12. Dean Simčić, Klana, Škalnica, član

13. Josip Štemberger, Klana, Zatrep 18, član

14. Ivica Barak Klana, Klana 13, član

Članak 4.

Stožer civilne zaštite Općine Klana odgovoran je za svoj rad Općinskom vijeću Općine Klana.

Članak 5.

Ovom se Odlukom stavlja izvan snage Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite za Općinu Klana donesene 16. kolovoza 2001.godine (»Službene novine« PGŽ broj 20/01).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/94

Ur. broj: 2170-06-05-01-01

Klana, 14. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr