SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
OPĆINA KLANA
75

44.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 19. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Općini Klana za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu (»Službene novine« broj 06/05) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

- komunalni doprinos 170.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 1.381.997,94 kuna

- naknada za koncesiju 4.500,00 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se na sljedeći način:

1. Javne površine

a) uređenje dječjeg igrališta u Klani 107.564,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 107.564,50 kuna

b) nabava vanjskog displaya

(sat, datum, temperatura) 24.278,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 24.278,00 kuna

c) nabava javne dekorativne rasvjete 15.452,21 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 15.452,21 kuna

d) nabava vanjske pozornice 53.251,78 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 53.251,78 kuna

e) otkup zemljišta za uređenje javnih

površina 10.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.000,00 kuna

f) geodetsko-katastarske usluge 38.308,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 38.308,00 kuna

g) uređenje boćališta i okoliša u

Škalnici 68.650,99 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 68.650,99 kuna

h) uređenje prilaznog puta i okoliša

vatrogasnog doma u Škalnici 23.951,28 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 23.951,28 kuna

i) uređenje stepenica ispred crkve u

Škalnici 47.574,57 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 47.574,57 kuna

j) dijelovi ograde igrališta na Liscu 36.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 36.000,00 kuna

k) uređenje zidova na javnim površinama

u Studeni 101.018,59 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 101.018,59 kuna

l) uređenje okoliša kapelice u Strmašćici 149.635,78 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 149.635,78 kuna

m) parcelacija građevinskog zemljišta u

Kalužici 240.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 240.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje ceste Zatrep 387.583,33 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 138.722,00 kuna

- Proračun Općine Klana 248.861,33 kuna

b) otkup zemljišta za izgradnju

nogostupa kroz naselje Klana 7.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 7.000,00 kuna

c) usluge nadzora 18.300,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 18.300,00 kuna

d) geodetsko-katastarske usluge 4.880,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 4.880,00 kuna

3. Groblje

a) otkup zemljišta za proširenje groblja 20.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 20.000,00 kuna

b) popločenje prilaznih staza na groblju 24.041,74 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 24.041,74 kuna

c) izgradnja novih ukopnih mjesta na

V. polju 21.404,90 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 16.904,90 kuna

- naknada za koncesiju 4.500,00 kuna

d) izgradnja prilazne rampe - strana

Studena 11.486,30 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 11.486,30 kuna

4. Javna rasvjeta

a) proširenje javne rasvjete 10.354,50 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 10.354,50 kuna

5. Opskrba pitkom vodom

a) sufinanciranje izgradnje vodovodne

mreže u novom dijelu naselja Kalužica 90.000,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 90.000,00 kuna

b) uređenje javne slavine u Dražici 24.030,95 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 24.030,95 kuna

6. Odvodnja otpadnih voda

a) izgradnja oborinskog kanala - Studena 21.730,52 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 21.730,52 kuna«

Članak 4.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2005. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/17

Ur. broj: 2170-06-05-01-03

Klana, 28. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Ivan Šnajdar, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr