SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
GRAD RAB
75

56.

U tekstualnom dijelu Prostornog plana uređenja Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04) utvrđena je računska greška te se daje

ISPRAVAK
Tekstualnog dijela Prostornog plana uređenja
Grada Raba

Ispravan tekst točke 2.3.2. tekstualnog dijela Prostornog plana Grada Raba glasi:

»2.3.2. Utvrđivanje građevinskih područja naselja u odnosu na postojeći i planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, izgrađenost, iskorištenost i gustoću izgrađenosti, obilježja naselja, vrijednosti i posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina

Postojeći i planirani broj stanovnika

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, na području Grada živjelo je 9.205 stanovnika, a prema popisu iz 2001. godine na području Grada živi 9.303 stanovnika.

Demografska projekcija za 2015. godinu predviđa porast broja stanovnika, te bi na području Grada Raba 2015. godine živjelo ukupno 10.030 stanovnika.

Gustoća stanovanja

Minimalna planirana gustoća određena Prostornim planom županije za prostornu cjelinu O4 i Grad Rab iznosi 20 stanovnika / hektaru.

Prema Prostornom planu županije, ukoliko gustoća stanovanja već izgrađenog dijela građevinskog područja naselja iznosi manje od 20 stanovnika/ha, maksimalna ukupna planirana površina građevinskog područja naselja iznosi:

Poštujući taj kriterij, temeljem analize i utvrđivanja stvarne zaposjednutosti prostora, kao i analize građevinskog područja iz dosadašnje prostorno-planske dokumentacije, utvrđena su građevinska područja naselja na području Grada, koja zauzimaju ukupno 738,74 ha.

Gustoća stanovanja iznosi 13,58 st/ha.

Ukupna površina građevinskog područja naselja na području Grada iznosi 738,74 ha, a gustoća stanovanja iznosi 13,58 st./ha. Postignut je realniji odnos izgrađenog i neizgrađenog dijela u odnosnu na Prostorni plan (bivše) općine Rab, a time i ekonomičnost u opremanju građevinskog područja komunalnom i prometnom infrastrukturom. Istovremeno, prostora za novu izgradnju i razvitak naselja ima dovoljno.«

Klasa: 011-03/05-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-05-45

Rab, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=154&mjesto=51280&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr