SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 40. Petak, 30. prosinca 2005.
GRAD DELNICE
75

73.

Temeljem članka 32. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01 i 107/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05), te članka 53. st. 2. Statuta Grad Delnica (»Službene novine« broj 22/01 i 27/05), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2005. godine donosi

PRORAČUN
GRADA DELNICA ZA 2006. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za 2006. godinu sadrži:

- prihodi (klasa 6) 25.977.500,00

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine

(klasa 7) 1.350.000,00

- rashodi (klasa 3) 21.572.500,00

- rashodi za nabavku nefinancijske imovine

(klasa 4) 10.355.000,00

- primici od financijske imovine i zaduživanja

(klasa 8) 5.100.000,00

- izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma

(klasa 5) 500.000,00

Članak 2.

Prihodi i izdaci Proračuna po skupinama i podskupinama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka kako slijedi:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Klasa: 400-08/05-01/93

Ur. broj: 2112-01-05-01

Delnice, 21. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

Proračun Grada Delnica za 2006. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr