SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
GRAD KRK
49

45.

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 21. i 28. stavak 2. Statuta Grada Krka (»Službene novine« broj 19/01) i članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine« broj 27/01 i 21/02), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 19. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća,
članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela iz Proračuna Grada Krka.

Članak 2.

Pravo na naknadu imaju (ostvaruju) članovi Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, te njihovih radnih tijela koji dužnost ne obnašaju profesionalno.

II. VISINA NAKNADE

Članak 3.

Članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 400,00 kuna neto mjesečno, te 200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 1.200,00 kuna neto, te 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Potpredsjednik Gradskog vijeća ima pravo na naknadu za svoj rad u mjesečnom iznosu od 600,00 kuna neto, te 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici Gradskog vijeća.

Članak 4.

Članovi Poglavarstva Grada Krka imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 800,00 kuna neto mjesečno, te 200,00 kuna po prisustvovanju sjednici Gradskog poglavarstva.

Članak 5.

Članovi Poglavarstva za prisustvovanje sjednicama Gradskog vijeća, a predsjednik Vijeća za prisustvovanje sjednicama Gradskog poglavarstva, ostvaruju pravo na 200,00 kuna neto po sjednici.

Članak 6.

Članovi radnih tijela (stalnih i povremenih) Gradskog vijeća i Poglavarstva koji su osnovani radi provođenja akata Grada ili po potrebi, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.

Predsjednici ili članovi radnih tijela, koji nisu članovi Vijeća/Poglavarstva, a po pozivu predsjednika Vijeća ili predsjednika Poglavarstva prisustvuju sjednici Gradskog vijeća ili Poglavarstva imaju pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto po prisustvovanju sjednici.

Članak 7.

Službenici upravnih tijela Grada koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ili Poglavarstva, kao i njihovih radnih tijela, imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 100,00 kuna neto po sjednici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.

III. SLUŽBENA PUTOVANJA

Članak 8.

Članovi Gradskog vijeća, Poglavarstva i njihovih radnih tijela imaju pravo na dnevnicu za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškove putovanja, sukladno pravu kojeg ostvaruju službenici i namještenici upravnih tijela Grada prema važećim propisima.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sredstva za isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuju se iz sredstava Proračuna Grada Krka.

Isplatu naknada propisanih ovom Odlukom isplaćuje upravno tijelo Grada na temelju službene evidencije i naloga za isplatu naknade.

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaje primjena Odluke o utvrđivanju naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijećnika, članova Poglavarstva, članova radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva, te vijećnika kod zaključivanja braka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 15/97).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 402-10/05-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-05-4

Krk, 19. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr