SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 38. Subota, 24. prosinca 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
169

170.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94), članka 9.a) stavak 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 111/97), članka 39. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01), članka 8. pročišćenog teksta Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području prosvjete, kutlure, sporta i tehničke kulture koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijela je

PROGRAM
Javnih potreba Primorsko-goranske županije
za 2006. godinu
(prosvjeta, kultura, sport i tehnička kultura)

1. Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju


1.1. Natjecanja i smotre učenika u znanju, vještinama i umijećima 250.000,00

1.1.1. Dječji vrtić RIJEKA Olimpijski festival dječjih vrtića Hrvatske 5.000,00

1.1.2. OŠ »San Nicoló« LUMS 12.000,00

1.1.3. Centar za odgoj i obrazovanje Sudjelovanje na natjecanjima 7.000,00

1.1.4. Društvo »Naša djeca« Rijeka Županijsko natjecanje mladih čuvara okoliša 12.000,00

1.1.5. Društvo »Naša djeca« Rijeka Najam autobusa za sveh.sveč, dani kruha 7.000,00

1.1.6. Društvo matematičara i fizičara Natjecanje iz fizike i matematike 10.000,00

1.1.7. Esperanto društvo Rijeka Natjecanje u znanju esperanta za učen. OŠ 5.000,00

1.1.8. Centar tehničke kulture Županijsko natjecanje iz informatike 40.000,00

1.1.9. Natjecanja i smotre prema vremeniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 152.000,00


1.2. Programske aktivnosti, manifestacije, izdavaštvo i bibliotečna djelatnost 250.000,00

1.2.1. Dječji vrtić »Pahuljica« Rab Modul. prog. preven. zlouporabe droga ... 3.000,00

1.2.2. Centar za odgoj i obrazovanje Programske aktivnosti 7.000,00

1.2.3. Osnovna waldorfska škola Wald. radion. sukanja i ruč. rada i mala škola

roditeljstva 6.000,00

1.2.4. OGŠ »Aleksandra Jug-Matić« Izdavanje nosača zvuka »Od brojalice do ...« 5.000,00

1.2.5. OGŠ »Mirković« Lovran Natjecanje učenika i edukativni koncerti

- predavanja 4.000,00

1.2.6. SGŠ »Mirković« Lovran Glazbeno-poetski recital »Jesenjin« 4.000,00

1.2.7. Društvo »Naša djeca« Rijeka Izložbe, EKO-škola MČO, 10.000,00

1.2.8. Društvo »Naša djeca« Opatija Programske aktivnosti 6.000,00

1.2.9. Društvo »Naša djeca« Mali Lošinj Programske aktivnosti 6.000,00

1.2.10. Dom mladih - Kaz. radion. »Malik« Predst.: »Između života i smrti«, »San ivanjske noći«

i »Letimo« 6.000,00

1.2.11. Dječji zbor »Zvona Viškova« Sudjelovanje na festivalima, manifestac. i dr. 3.000,00

1.2.12. Dječji zbor »Halubajčići« Sudjelovanje na festivalima, manifestac. i dr. 3.000,00

1.2.13. Dječji zbor »Praputnjarski slavići« Promocija praputnjarskih čakavskih pjesama 3.000,00

1.2.14. Društvo prijat. waldorfske ped. Projekt »Prirodno! A zašto?» 3.000,00

1.2.15. Društvo psihologa PGŽ Psihološke radionice 4.000,00

1.2.16. Društvo matematičira i fizičara Izdavanje Almanaha i studijsko putovanje 5.000,00

1.2.17. Društvo matematičira i fizičara Organizacija Festivala znanosti (Rijeka) 6.000,00

1.2.18. DVK »Jadran« Crikvenica Progr. iz područja prosvjete i znanosti 3.000,00

1.2.19. Druš. za ples i rekreac. »Rotondo« Ritmika i balet 2.000,00

1.2.20. Gradsko dr. Crv. križa N. Vinod. Likovna radionica 4.000,00

1.2.21. Forum mladih Moravice Informatizacija Moravica 2.000,00

1.2.22. KČS Grobnišćine Suradnja s osnovnim školama 3.000,00

1.2.23. Grupa RUTA Cres Ovčje ludorije - vunarska radionica 4.000,00

1.2.24. KUU ARTEL Programske aktivnosti 6.000,00

1.2.25. Udruga »RI-GLAS« Klub mladih novinara i Dijalogom do demokracije 5.000,00

1.2.26. Udruga RI TEATAR Programske aktivnosti 10.000,00

1.2.27. Udruga »Sunce« Terapijsko jahanje i plivanje 5.000,00

1.2.28. Udruga »Idem« ZNAM - ZNAŠ - informac. centar za prava ... 3.000,00

1.2.29. Udruga RICLIO »Ča je ča?«, Web proj, Međudrž. sur. i Žup.

Arijadnina nit 4.000,00

1.2.30. Udruga ZLATNI REZ Radionice iz prirodoslovlja i matematike 4.000,00

1.2.31. Udr. »Ljubitelji lokvarskih starina« Zavičajna zbirka 3.000,00

1.2.32. Udruga »Tić« Prevenc. i tretm. zlostavlj. i zanemar. djece 20.000,00

1.2.33. Savjetovalište za srednjoškolce Pružanje individualne psihološke pomoći 20.000,00

1.2.34. Udr. za terap. jahaje PEGAZ Terapijsko jahanje za dj. s poseb. potrebama 10.000,00

1.2.35. Udr. defektol. socijal. pedagoga Projekt »Moja slika u ogledalu« i »Dođi« 7.000,00

1.2.36. Udruga »Hrvatska protiv droge« Progr.: »Pogledaj, poslušaj - odluči!!!« i

»Mladi - mladima!« 6.000,00

1.2.37. Općina Kostrena Školski susreti »Igrom i prijateljstvom u ...« 4.000,00

1.2.38. PPP »Lijepa naša« Međunarodne EKO-škole u RH 17.000,00

1.2.39. OŠ Rivarela - Novigrad »Novigradsko proljeće 2006.« 15.000,00

1.2.40. Ured državne uprave u PGŽ Upisni post. u I. razred OŠ 2006./07. - tisak 5.000,00

1.2.41. Ministarstvo i Filoz. fak. Zgb Govornička škola 4.000,00


1.3. Potpore za stručna usavršavanja 140.000,00

1.3.1. Osnovna waldorfska škola Stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika 7.000,00

1.3.2. Daniel Božičević Ljetna škola violine »Don Luka Kirac« i sem.

iz violine 4.000,00

1.3.3. Matej Mihelčić Majstorski tečaj violine 2.000,00

1.3.4. Natalija Mihelčić Tečaj violine za djecu i jnihove učitelje 2.000,00

1.3.5. Marco Graziani Sudjelovanje na međunar. violinist. natjec. 7.000,00

1.3.6. Metod Sironić Visko str. usavršavanje iz komorne glazbe 5.000,00

1.3.7. Ivana Jakopović Klavirski seminar - Master class 2.000,00

1.3.8. Ana Dražul Struč. usavrš. iz glasovira i majstorski semin. iz

glasovira 7.000,00

1.3.9. Emilia Giacometti UzmaH-Hvar 2006. 2.000,00

1.3.10. HAZU - Zavod za povijesne ... Znanstveni skup - Dani Franje Račkog 10.000,00

1.3.11. MIPRO Savjetovanja za nastavnike - računala u nast. 10.000,00

1.3.12. Puč. otv. učil. »Korak po korak« Stručno usavršavanje učitelja razredne i

pred. nast. 12.000,00

1.3.13. Centar tehničke kulture Rijeka Edukac. profesora informatike u OŠ 10.000,00

1.3.14. Centar tehničke kulture Rijeka Edukac. profesora informatike u SŠ ... 10.000,00

1.3.15. Društvo matematičara i fizičara Organizacija kolokvija za nastavnike OŠ i SŠ 8.000,00

1.3.16. Povijesno društvo Rijeka Historiografi Istre, Rijeke i Kvarner. primorja 7.000,00

1.3.17. Hrvatsko filološko društvo - Rijeka Međunarodni skup slavista 5.000,00

1.3.18. Akademsko politehničko društvo Ekološko obraz. i osposobljav. studenata 5.000,00

1.3.19. Universitas Progr. inicij. osposobljav. visokoškol. nastav. 6.000,00

1.3.20. Udruga osoba s cereb. i dj. paral. Informatička radionica 7.000,00

1.3.21. Udruga pčelara Grada N. Vinod. Predavanja o pčelarstvu za učenike OŠ 2.000,00

1.3.22. Udruga KORAK ISPRED »Mali uče velike« - 3 edukativna programa 10.000,00


1.4. Pijanističko usavršavanje Igora Španjola 85.000,00

1.4.1. Igor Španjol IV. sem. poslijedipl. studija 61.000,00

1.4.2. Organizacija završnog koncerta 24.000,00


1.5. Potpora Zakladi Sveučilišta u Rijeci 450.000,00

1.5.1. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Programske aktivnosti 410.000,00

1.5.2. Zaklada Sveučilišta u Rijeci Rad studentskih udruga 40.000,00


1.6. Potpore znanstveno-nastavnim institucijama izvan Sveučilišta u Rijeci 210.000,00

1.6.1. Veleučilište u Rijeci Sufinanciranje izdavanja 15 udžbenika 50.000,00

1.6.2. Veleučilište u Rijeci Mr. Lj. Štambuk: Program MATHEMATICA ... 10.000,00

1.6.3. HAZU - Zavod za povijesne ... Prilozi za povijest PGŽ - Povijest školstva I. dio 100.000,00

1.6.4. Teologija u Rijeci Teološko-pastoralni tjedan 4.000,00

1.6.5. Teologija u Rijeci Studentski list »Pogledi« 2.000,00

1.6.6. Teologija u Rijeci Riječki teološki časopis 20.000,00

1.6.7. Teologija u Rijeci Organizac. znanst. skupa - Relig. fizionom. ... 7.000,00

1.6.8. Teologija u Rijeci Tiskanje zbornika sa znanstvenog skupa 10.000,00

1.6.9. Teologija u Rijeci Kulturna tribina 7.000,00


1.7. Projekti u funkciji unapređenja sustava školstva 40.000,00

1.7.8. Filozofski fakultet Rijeka Modularni program prevencije zloupor. droge 40.000,00


1.8. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 100.000,00


2. Program javnih potreba u kulturi

2.2. Programske aktivnosti ustanova u kulturi 500.000,00

2.2.1. HNK Ivana pl. Zajca Redovna programska djelatnost 140.000,00

2.2.2. HNK Ivana pl. Zajca Međunarodna suradnja i međužupanijska suradnja 70.000,00

2.2.3. HNK Ivana pl. Zajca Posebne akcije i manifest. (Zajčevi dani,

Riječke ljetne noći) 90.000,00

2.2.4. HNK Ivana pl. Zajca Monografija HNK Ivana pl. Zajca (povodom

obljetnice otvaranja zgrade kazališta) 30.000,00

2.2.5. Sveučilišna knjižnica Rijeka Str. obrada, digital. i prezent. Knjiž. Mažuranić

(Vila Ružić) 24.000,00

2.2.6. Gradska knjižnica Rijeka Stalno struč. usavr. knjižnič. narod. i škol.

knjižničara PGŽ 5.000,00

2.2.7. Gradska knjižnica Rijeka Program informatičkog opismenjavanja 5.000,00

2.2.8. Muzej mod. i suvrem. umjet. Rka Reprint kataloga »Moderna arhitektura Rijeke«

i »Arhitektura secesije u Rijeci« 5.000,00

2.2.9. Muzej mod. i suvrem. umjet. Rka Biennale Kvadrilaterale 5.000,00

2.2.10. Muzej mod. i suvrem. umjet. Rka 13. Biennale mladih umjetnika Europe i Mediterana,

2007. 5.000,00

2.2.11. Muzej mod. i suvrem. umjet. Rka Arhitektura Rijeke 1845. - 1945. 4.000,00

2.2.12. Muzej mod. i suvr. umjet. Rka Riječka situacija prve polovice 20. st. 6.000,00

2.2.13. Muzej mod. i suvrem. umjet. Rka Otkup 14.000,00

2.2.14. Muzej Grada Rijeke Izložba »Kultura i slikarstvo u Rijeci 1885.-1945.« 10.000,00

2.2.15. Muzej Grada Rijeke »La guardia i emigracija« projekt u pripremi« 5.000,00

2.2.16. Muzej Grada Rijeke Adamićevo doba na filmu 5.000,00

2.2.17. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Rijeka metropola čakavštine - »Legenda o Ćoški

i Maroški« 5.000,00

2.2.18. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međun. kult. surad. - Gost. na fest. lutk. kaz. u

inozemstvu 15.000,00

2.2.19. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Kulturne akcije i manifestacije - XI. Revija

lutkarskih kazališta 20.000,00

2.2.20. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Međužupanijska suradnja 5.000,00

2.2.21. Gradsko kazalište lutaka Rijeka Igranje predstava po Gradovima i Općinama PGŽ 15.000,00

2.2.22. Ust. u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić« Muzejsko - izložbeni postav i galerija 9.000,00

2.2.23. Ust. u kulturi »Dr. Ivan Kostrenčić« Vinodolski zbornik br. 11 8.000,00


2.3. Goranska bibliobusna služba 230.000,00

2.3.1. Gradska knjižnica Rijeka Primorsko-goranska bibliobusna služba 230.000,00


2.4. Kulturne manifestacije 350.000,00

2.4.1. Kulturni klub »Fran Mažuranić« N. Vinodolski Franov dan 5.000,00

2.4.2. Centar za kulturu Grada Krka Krk »50. Ljetne priredbe« Krk 50.000,00

2.4.3. Društvo hrvat. književ. - Rijeka Susreti mladih pisaca i pjesnika 5.000,00

2.4.4. Annalinea d.o.o. Mošćenička Draga Mošćeničko kulturno ljeto 8.000,00

2.4.5. Pučko otvoreno učilište Rab Rab Rapske glazbene večeri 8.000,00

2.4.6. Pučko otvoreno učilište Rab Rab Rapska fjera 12.000,00

2.4.7. KUD »Zvir« Jelenje Trinaesta dječija manifestacija »Grobnički

tići kantaju« 4.000,00

2.4.8. Goranovo proljeće Lukovdol Manifestacija »Goranovo proljeće« 20.000,00

2.4.9. Pontes d.o.o. Krk Pontes, međunarodni književni festival 10.000,00

2.4.10. TZ Općine Lovran Lovran Lovransko kulturno ljeto 5.000,00

2.4.11. TZ Općine Vinodolske 6. Vinodolske ljetne večeri 15.000,00

2.4.12. HKD »Gora« Ravna Gora Festival zvuka - PANFEST 2006. Ravna Gora 10.000,00

2.4.13. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Dani Trsata 8.000,00

2.4.14. Nar. čitaon. Kostrena Kostrena Jesen u Kostreni 2006. 14.000,00

2.4.15. Udruga građana »Sapho« Rijeka Knjiga za mladež Hrvatske (humanitarni programi) 8.000,00

2.4.16. Matica hrvat. - Ogranak u Rijeci Tribine Matice hrvatske - Ogranak u Rijeci 4.000,00

2.4.17. Hrvatska čitaonica Trsat Rijeka Susret frankopanskih gradova 8.000,00

2.4.18. Društvo »Tramontana« Beli Dani Tramuntane 10.000,00

2.4.19. Grad Kraljevica Kraljevačko kulturno leto 2006. 20.000,00

2.4.20. Općina Matulji XII. Tramontana će Vas ofriškat 8.000,00

2.4.21. Udr. »Kastafsko kult. leto« Kastav Kastafsko kulturno leto 2006. 40.000,00

2.4.22. Općina Omišalj 6. Festival pučkog teatra Čavle - Omišalj 2006. 18.000,00

2.4.23. Matica hrvat. - Ogranak u Čabru 13. Glazbeni susreti »Zrinski« 4.000,00

2.4.24. Nar. knjižn. i čitaon. Crikvenica Jadranski književni susreti 6.000,00

2.4.25. Udr. »Glaz. susr. G. kotara«, Del. Smotra Heligonki Gorskog kotara 5.000,00

2.4.26. Osorske glazbene večeri Osor XXXI. Osorske glazbene večeri 2006. 30.000,00

2.4.27. Udruga »Moji Ičići« Ičići 4. Liburnija film festival 5.000,00

2.4.28. KUD »Bašćinski glasi« Rijeka Kulturno ljeto na Gradini 10.000,00


2.5. Muzejske, galerijske i likovne programske aktivnosti 170.000,00

2.5.1. KD Sv. Kuzam i Damjan Škrljevo Forma viva - Galerija na otvorenom 5.000,00

2.5.2. Centar za kulturu grada Krka Krk Programi galerijskih djelatnosti Galerija

»Decumanus« 5.000,00

2.5.3. Državni arhiv u Rijeci Izlož. - Glagolj. i glagolj. spom. sa podr. Župe

Mošćenice 5.000,00

2.5.4. Općina Punat Organizacija izložbi u galeriji »Toš« Punat 2006. god. 5.000,00

2.5.5. Udruga »Drugo more« Rijeka SEAS 2: Mediteranske igre 8.000,00

2.5.6. Klub prijatelja Trsata Rijeka Likovna izložba Pul Kaštela 5.000,00

2.5.7. Galerija »Paradiso« Rab Likovno-muzičke manifestacije u Paradisu 4.000,00

2.5.8. ORL Plemenitaš Lukovdol XIII. Međunarodni raku saziv 15.000,00

2.5.9. ORL Plemenitaš Lukovdol Park skluptura mladih umjetnika Plemenitaš 4.000,00

2.5.10. Galerija Arh Rijeka Izložba, Vilim Svečnjak, 100 godina rođenja 3.000,00

2.5.11. HDLU Rijeka Ciklus »Dijalog« 5.000,00

2.5.12. HDLU Rijeka Izložba novoprimljenoh članova HDLUR-a 5.000,00

2.5.13. HDLU Rijeka Samostalne izložbe 10.000,00

2.5.14. HDLU Rijeka Godišnja izložba HDLUR-a 9.000,00

2.5.15. HDLU Rijeka Frakcija 5.000,00

2.5.16. HDLU Rijeka Razmjena programa - Zadar 2.000,00

2.5.17. HDLU Rijeka Monografija Slavko Grčko 10.000,00

2.5.18. Grad Čabar Postava dviju izložbi naših renomiranih umjetnika 4.000,00

2.5.19. KČS Grobnišćine Čavle Međunarodna likovna kolonija Grad Grobnik 5.000,00

2.5.20. TZ Općine Lovran 4. Ex tempore i »Bore starog grada« 5.000,00

2.5.21. Udruga »Kastafsko kulturno leto« Kastav Izložbena i galerijska djelatnost u galeriji Vincent

i izložbenom prostoru Trojica u Kastvu 4.000,00

2.5.22. Goranska kiparska radionica Lokve Simpozij umjetnika GKR - 2006. 20.000,00

2.5.23. Udruga »Mini farma Lazac« Lokve Zavičajna zbirka - »Zajčeva kuća« Lazac 8.000,00

2.5.24. Općina Omišalj Galerija »Lapidarij« Omišalj - likovna sezona 2006. 5.000,00

2.5.25. Udruga »Jenio Sisolski« Brseč Dvije izložbe u Gal. E. Kumičić u Brseču i jedna lik.

radion. 6.000,00

2.5.26. Multimedijalni centar Rijeka Festival nove umjetnosti - Fona 8.000,00


2.6. Glazbene programske aktivnosti 210.000,00

2.6.1. Liburnia Jazz Opatija 2. Jazz Ex Tempore 3.000,00

2.6.2. Liburnia Jazz Opatija 6. Liburnia Jazz Festival 2006. 5.000,00

2.6.3. Zbor Putokazi Rijeka Izdav. CD-a putem inov. u glazbi i putem etnosa i

iskona 10.000,00

2.6.4. Udruga »Kanat« Kastav 2. Festival čakavske šansone Čansonfest - Kastav 2006. 4.000,00

2.6.5. Udruga »Kanat« Kastav Sudjel. m. klape »Kastav« na 7. Međ. fest. zbor.

u Meksiku 3.000,00

2.6.7. Udruga »Kanat« Kastav Sud. Ž. klape »Kastav« na 4. Zbor. Olimp. u

Xiamenu, Kina 3.000,00

2.6.8. Riječka filharmonija Rijeka V. Koncertna sezona 80.000,00

2.6.9. Riječki komorni orkestar Rijeka Svečani koncert 30e obljetnice ansambla 8.000,00

2.6.10. Collegium musicum Fluminense Program za 2006. 8.000,00

2.6.11. KČS Grobnišćine Čavle Grobnička skala - festival 4.000,00

2.6.12. Zeta d.o.o. Matulji Hal's All Star Guitar Nights 2006 6.000,00

2.6.13. Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci Koncerti mladih riječkih glazbenka 3.000,00

2.6.14. Udruga »Kastafsko kulturno leto« Kastav 10. Triglav internacionalni festival gitare Kastav 2006. 4.000,00

2.6.15. Hrv. gl. druš. »Zvij. Danica« Kralj. Gostovanje u Italiji 4.000,00

2.6.16. Puhački orkestar Lovran Lovran 14. Međun. festival puh. orkestara »Naš svijet

je glazba« 5.000,00

2.6.17. Glazbena agencija »Haller« Rijeka Festival komorne glazbe - Rijeka 2006. 8.000,00

2.6.18. B. J. Promotions Dramalj Ciklus od 10 međun. konc. na području Grada

Crikvenice 13.000,00

2.6.19. B. J. Promotions Dramalj Potpora nastupima jaz-glazb. iz PGŽ u Hrvatskoj i

inozm. 8.000,00

2.6.20. Udruga Sjevernojadranskih klapa Opatija Hrvatski festival klapa 2006. 5.000,00

2.6.21. Hrvatska glazb. unija podr. Rijeka Božić je judi 10.000,00

2.6.22. Hrvatska glazb. unija podr. Rijeka Klape Kvarnera - Vela Gospa 8.000,00

2.6.23. KUD »Željezničar« Moravice Limena glazba 4.000,00

2.6.24. Nema problema d.o.o. Rijeka Z armunikun po našen kraje (audio projekt) 4.000,00


2.7. Kazališno scenske aktivnosti 140.000,00

2.7.1. Plesni art labaratorij Rijeka Plesna slika - 2 4.000,00

2.7.2. HKD Međ. fest. malih scena Rijeka 13. Međunarodni festival malih scena Rijeka 30.000,00

2.7.3. Plesna skupina »Porto Ri« Rijeka »Porto -Ri 2006.« 8.000,00

2.7.4. Udruga »Drugo more« Rijeka Art & Clubbing 4.000,00

2.7.5. PUR »Ronde & Klub« Rijeka Prve riječke mažoretkinje 6.000,00

2.7.6. Matica hrvat. - Ogranak u Rijeci Drame »Pad Betulije« 4.000,00

2.7.7. ŠARRK »Rijeka super dance« Rka Rijeka dance spektakl 5.000,00

2.7.8. Općina Lokve Gostovanje kazališnih grupa u Lokvama 3.000,00

2.7.9. Ud.za scen. umj. »Prostor+« Rka Tjedan suvremenog plesa 2006. »Riječka selekcija« 4.000,00

2.7.10. Kazališna grupa V. C. Emina Rka Kazališne predstave 5.000,00

2.7.11. KPD »Istarska vila« Kastav Festival kazališnih amatera 14.000,00

2.7.12. Udruga žena »Pri Kupi« Plemenitaš In memoriam Ivan Goran Kovačić 3.000,00

2.7.13. Otvorena scena Belveder Rijeka Kod tete »Fefu i njene prijateljice« 10.000,00

2.7.14. Udruga »Studio Adapter« Rijeka Festival izvedbeno-scenskih umjetnosti »Adapter 02« 4.000,00

2.7.15. Halubajske mažoretkinje Viškovo Državno natjecanje mažori timova u Zagrebu 2006. 6.000,00

2.7.16. Udruga »Trafik« Rijeka »Premijera i reprize predstave »Gramatika« 15.000,00

2.7.17. Općina Klana Programi kult. i glazb. scenskih priredbi u

Općini Klana 5.000,00

2.7.18. Teatar Rubikon Rijeka Varijacije 10.000,00


2.8. Izdavačka i biblioitečna djelatnost 340.000,00

2.8.1. Istra film Rijeka Snimanje dokumentarnog filma »Frankopani« 20.000,00

2.8.2. Druš. hrvat. književnika Rijeka »Hrvatski trokut u Italiji« Giacomo Scotti 4.000,00

2.8.3. Druš. hrvat. književnika Rijeka Književna Rijeka 20.000,00

2.8.4. Druš. hrvat. književnika Rijeka »Moja Koreja« Darko Gašparović 5.000,00

2.8.5. Državni arhiv u Rijeci Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. XCLVIII 7.000,00

2.8.6. Edit Rijeka »La scelta« Lucifero Martini 7.000,00

2.8.7. Povijesna udruga otoka Krka Krk Bibliografija »Krčkog zbornika« sv. 1/1970-50/2004.

(+4) 10.000,00

2.8.8. Rinaz d.o.o. Rijeka A book full of hope - Knjiga puna nade - Pjes.

A. Vučemila 7.000,00

2.8.9. Rinaz d.o.o. Rijeka Prilozi o gradišćansko-hrvatskoj književnosti

M. Stojevića 5.000,00

2.8.10. Istar. ogr. druš. hrvat. književ. Pula Antologoja čakavskog pjesništva XX. stoljeća 4.000,00

2.8.11. Grad Bakar Bakarski zbornik br. 11 10.000,00

2.8.12. Grad Čabar Završetak izrade i prom. katal. slika Galerije

V. Svečnjaka 10.000,00

2.8.13. Klub Sušačana Rijeka Sušačka Revija 20.000,00

2.8.14. Izdav. centar Rijeka d.o.o. Rijeka Časopis Novi Kamov, VI. godište 20.000,00

2.8.15. Izdav. centar Rijeka d.o.o. Rijeka Graditeljska baština Vrbnika Marijan Bradanović 10.000,00

2.8.16. Izdav. centar Rijeka d.o.o. Rijeka Povijesni pregled PGŽ Darinko Munić, Petar Strčić 10.000,00

2.8.17. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Časopis za povijest Zapadne Hrvatske 6.000,00

2.8.18. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Povijest Rijeke Petar Strčić 5.000,00

2.8.19. Povijesno društvo Rijeka Rijeka Rijeka god. XI. Tri sveska 10.000,00

2.8.20. Glosa d.o.o. Rijeka Milutin Barač - najznamen. hrv. naftaš V. Đekić,

J. Žgaljić 7.000,00

2.8.21. Glosa d.o.o. Rijeka Krčki kalendar 2006. 10.000,00

2.8.22. Udruga mladih »parNas« Rijeka Časopis za umjetnost i kulturu »Re« 5.000,00

2.8.23. Matica hrvat. - Ogranak u Rci Znanstveno kulturna smotra »Dometi« 15.000,00

2.8.24. Matica hrvat. - Ogranak u Rci Hrvati na Arktiku Miljenko Smokvina 7.000,00

2.8.25. Matica hrvat. - Ogranak u Rci Simfonijska poema »Jama« Vjekoslav Gržinić 5.000,00

2.8.26. Vrbničko KD »Frankopan« Vrbnik Vrbnički vidici 5.000,00

2.8.27. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Izdav. zbornika rad. s »II. Međun. konfer. o indust.

baštini« 6.000,00

2.8.28. Goran. kiparska radionica Lokve Monografija GKR - tiskanje 10.000,00

2.8.29. Matica hrvat. - Ogranak u Čabru Izdavačka djelatnost u 2006. g. 8.000,00

2.8.30. Narod. knjiž. i čitaon. Crikvenica Tiskanje vodiča kroz rukopis ostavštine I. L. Papića i

V. Antića 6.000,00

2.8.31. Vesna Miculinić Prešnjak Rijeka Slikovnica »Vrijedna pčela« 3.000,00

2.8.32. Adamić d.o.o. Rijeka Rijeka i Sušak 1941. - 1945. Antun Giron/Mladen

Plovanić 6.000,00

2.8.33. Adamić d.o.o. Rijeka Monografia Dalibor Laginja Nataša Šegota Lah 10.000,00

2.8.34. Adamić d.o.o. Rijeka Sjevernojadranski statuti Lujo Margetić 8.000,00

2.8.35. Adamić d.o.o. Rijeka Kuštravi Mladen Kušec 5.000,00

2.8.36. Adamić d.o.o. Rijeka 957 Neven Šegota 5.000,00

2.8.37. Adamić d.o.o. Rijeka Pjesme duše na studencu Daniel Načinović 6.000,00

2.8.38. Adamić d.o.o. Rijeka Rukavačka štorija Franjo Šepić Bertin 4.000,00

2.8.39. Maveda d.o.o. Rijeka Čakavske studije M. Malecki prijevod 4.000,00

2.8.40. Udruga »Štovatelja. spom. zbirke i Katalog i vodič spomeničke knjižnice i zbirke

knj. Mažuranić-Brlić-Ružić« Rijeka Mažuranić-Brlić-Ružić Teodor de Canziani Jakšić 8.000,00

2.8.41. Multimedijalni centar Rijeka List za kulturu mladih »Val« 7.000,00


2.9. Znanstveno stručna obrada kulturne baštine 140.000,00

2.9.1. Općina Mošćenička Draga Ljetna škola »Graditeljsko nasljeđe« 2006. 5.000,00

2.9.2. Sveuč. u Zgb MIC za kas.antiku Samostan Sv. Petra u Osoru - arh. istraž. i konzer.

radovi 10.000,00

2.9.3. Općins Baška Stupa za sukno i mlin za žito 11.000,00

2.9.4. HAZU - Zav. za pov. i dr. znan. Rka Povijest PGŽ u razvijenom srednjem i novom vijeku 5.000,00

2.9.5. KČS Grobnišćine Čavle Znanst. skup Grobnišćina: tragovi, znakovi i

smjerokazi 5.000,00

2.9.6. Udruga »Sv. Mihovila« Rubeši Projekt istraž. crkvice Sv. Mihovila u Rubešima 10.000,00

2.9.7. Grad Kraljevica Postavlj. novih straža tunera na obal. pojasu

Kraljevice 10.000,00

2.9.8. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Očuvanje i katalogiziranje arhiva tvornice »Torpedo« 8.000,00

2.9.9. Udruga »Pro Torpedo« Rijeka Koncipiranje virtualnog muzeja »Torpeda« 5.000,00

2.9.10. Udruga »Kastafsko kulturno leto« Kastav Kotlarska zbirka 10.000,00

2.9.11. Spectrum d.o.o Delnice »200 godina Lujzinske ceste« u 2006. godini« 10.000,00

2.9.12. Općina Omišalj Arheol. istraživanja kasnoantičkog lokalitata

Mohorov 12.000,00

2.9.13. Općina Omišalj Arheološka istraživanja antičkog grada Fulfinum 10.000,00

2.9.14. Narod. knjiž. i čitaon. Kraljevica Restaur. i konzervacija fonda zavičajne zbirke

knjižnice 5.000,00

2.9.15. Narod. knjiž. i čitaon. Crikvenica Program zaštite i stručne obrade rukopisnih i

likovnih ostavština dr. Vinka Antića i Ivana

Lončarića Papića 8.000,00

2.9.16. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Pretpovijesne liburnijske gradine - »Ča mi kamik

govori« 6.000,00

2.9.17. Udruga štovatelja spomeničke baštine zbirke i

knjižnice Mažuranić-Brlić-Ružić Arhiv obitelji Ružić 10.000,00


2.10. Aktivnosti katedri čakavskog sabora, folklora i narodnih običaja 240.000,00

2.10.1. Udruženje sopaca otoka Krka Zaštita i njegovanje kulturne baštine 10.000,00

2.10.2. Općina Punat 52. Festival folklora otoka Krka 20.000,00

2.10.3. KUD »Zeleni vir« Skrad Obnova kostima za ženski dio zbora 7.000,00

2.10.4. KUD »Zvir« Jelenje Sudj. folk. skup. na međ. smotri folk. u Španjolskoj 3.000,00

2.10.5. KUD »Zvir« Jelenje Sudjel. folk. skup. na na festivalu folklora u

Metkoviću 3.000,00

2.10.6. KUD »Zvir« Jelenje Dvanesti susret dječ.f olkl. skup. »Zatancajmo po

domaći« 20.000,00

2.10.7. KČS »Novljansko kolo« N. Vinod. Izdavačka djelatnost 10.000,00

2.10.8. KČS Kornić Kornić Ljetne škole glagoljice na Krku 3.000,00

2.10.9. HKD »Gora« Ravna Gora Očuvanje i njegovanje zbornog pjevanja 5.000,00

2.10.10. Klub Sušačana Rijeka Afirmacija identiteta Primorsko-goranske županije 7.000,00

2.10.11. KČS Kostrena Kostrena Život, kultura i povijest Kostrene 15.000,00

2.10.12. KČS Grobnišćine Čavle Grobnička jesen 2006. Dio programa 15.000,00

2.10.13. KČS Grobnišćine Čavle Grobnički list 5.000,00

2.10.14. KČS Grobnišćine Čavle Grobnički zbornik - dvije knjige 20.000,00

2.10.15. Vrbničko KD »Frankopan« Vrbnik Obnova zavičajne nošnje 3.000,00

2.10.16. Grad Kraljevica Formiranje zavičajne zbirke Grada Kraljevice 5.000,00

2.10.17. Općina Matulji Mića zvončarska smotra 2006. 5.000,00

2.10.18. Žarko Lučić Viškovo Hrvatske maske u svjet. muzeju maski u Binche

Belgija 5.000,00

2.10.19. Udruga »Komin« Barbat Etno radionica - Komin 4.000,00

2.10.20. KUD »Ilija Dorčić« N. Vinodolski Izrada odora za pučke pivače 5.000,00

2.10.21. KČS Opatija Opatija God. Prog. 2006., obiljež. 100. obljetnice B.

Papandopula 25.000,00

2.10.22. KUD »Delnice« Delnice Goranski pir 5.000,00

2.10.23. Udr. »Ljubitelji Lokvar. star.« Lokve Lokvarska tradicijska kultura 5.000,00

2.10.24. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Družimo se kroz kanat - govor i pisanje, progov.

čakavski 3.000,00

2.10.25. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Mala škola čakavaca 3.000,00

2.10.26. KČS »Ljubo Pavešić« Škrljevo Pet godina; ča, kaj, što II. ciklus susreta» 4.000,00

2.10.27. KČS Klana Kulturno znanstveni skup XIII. Dani dr. M. Laginje 25.000,00


2.11. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 110.000,00


3. Program javnih potreba u sportu

3.1. Pomoći za nabavu i održavanje sportske opreme 240.000,00

3.1.1. Savez ŠSK PGŽ Sport. i ured. oprema: digit. fotokop., rekviz. (nagr.) 8.000,00

3.1.2. Skijaški savez PGŽ - Delnice Opr. za elekt. mj. rezult., biatlon puška, kompjut. 35.000,00

3.1.3. Streljački savez PGŽ 3 prenosiva elektron. uređaja za gađanje oružjem 20.000,00

3.1.4. Veslački klub »Jadran« - Rijeka Nabava vanbrodskih motora za glisere 10.000,00

3.1.5. Vesl. klub »Glagoljaš« - Omišalj Nabava 2 šk., 2 takmič. čamca, ergometar, opre. 10.000,00

3.1.6. Gimnast. klub »Rijeka« - Rijeka Akrobatska staza, muške ruče, odskočne daske.. 5.000,00

3.1.7. Biatlon kl. »G. kotar« - Mrkopalj Nabava malokalibarske i zračne puške (2 kom.) 6.000,00

3.1.8. Planin. orijen. klub »Ris«- Delnice Električni agregat ESE 606 HS GT 6.000,00

3.1.9. Električni startni sat »EMIT« 5.000,00

3.1.10. Orjentac. klub »Lokve« - Lokve Nabava sport ident sistema za natjecanja 2.000,00

3.1.11. Jedriličarski klub »Istra« - Lovran Nabava jed. kl. »optimist« ( 3 kom.), »radijal« (2 ) 10.000,00

3.1.12. Jedrilič. klub »Galeb« - Kostrena Obnova jed. kl. optimist, 420, 470 (jedra, jarbol) 10.000,00

3.1.13. Jedrilič. klub »Oštro« - Kraljevica 2 jedra za jedril. Klase Europa, klubsko plovilo 10.000,00

3.1.14. Jaht klub »Croatia« - Opatija Nabava jedrilica klase optimist, laser i opreme 10.000,00

3.1.15. Jedrilič. klub »Jugo« - M. Lošinj Nabavka opreme (kombi, motor) 10.000,00

3.1.16. Kajak klub »Rab« - Rab Nabava kajak argometra 2.000,00

3.1.17. Sportsko društvo »Vihor« - Baška Nabava jedrilice klase »Laser 4.7« 10.000,00

3.1.18. Sportsko društvo »Mlin« - Plešce Nabava koševa, mreža, tabla 3.000,00

3.1.19. Biciklistički klub »Lokve« - Lokve Nabava mjernog uređaja i informatič. opreme 6.000,00

3.1.20. Društ. multiple skler. PGŽ-Rijeka Sport. oprema za održavanje grupne tjelovježbe 4.000,00

3.1.21. Kl. podv. aktiv. »Kostrena« - Kost. Nabava opreme (kompresor, mono peraje ) 10.000,00

3.1.22. Koška.kl. »Kraljevica« - Kraljevica Rekonstr. rasvjete, mont. teleskop. tribine, koševi 15.000,00

3.1.23. Ženski šah. klub »Lucija« - Rijeka Nabava sp. opreme (šah. garniture, dig. satovi) 3.000,00

3.1.24. Strelj. kl. »Mali Lošinj« - M. Lošinj Oprema: zračna puška, strelič. lukovi, streljivo 6.000,00

3.1.25. Strelj. klub »Papirničar« - Rijeka Oprema za vrhun. sport. (osobna, teh.oprema) 6.000,00

3.1.26. Stolnot. klub »Rijeka« - Rijeka Nabava sportske opreme:stol i robot za st. tenis 3.000,00

3.1.27. Kl. sinkro. pl. »Primorje AM« - Rka Oprema za reproduk. zvuka, podvod. zvučnici, 15.000,00


3.2. Organizacija državnih i međunarodnih sportskih manifestacija, pripreme sportaša 510.000,00

3.2.1. AK »Kvarner Autotrans« - Rijeka Pojedinačno prvenstvo Hrvatske (dječaci, djevojčice) 5.000,00

3.2.2. AK »Kvarner Autotrans« - Rijeka Međunarodni juniorski miting »Rijeka 2006« 25.000,00

3.2.3. PK »Primorje EB« - Rijeka PH za mlađe kadete, Opće prvenstvo Hrvatske 20.000,00

3.2.4. PK »Primorje EB« - Rijeka Pripreme za EP, EP juniora, Europ. igre mladih, SP 30.000,00

3.2.5. PK »Primorje EB« - Rijeka Grad., župan. prv. OŠ, SŠ i međužup. prv. kad.,jun. 20.000,00

3.2.6. Veslački klub »Glagoljaš«- Omišalj IV. međ. reg. smeraca »Memorijal Boris Polić« 10.000,00

3.2.7. Veslački klub »Jadran« - Rijeka Kvarnerska regata - Bakar, Regata Sv. Vid - Rijeka 10.000,00

3.2.8. Jedriličarski klub »Istra« - Lovran Međunarodna regata kl. optimist »Medveja 2006« 10.000,00

3.2.9. Jedriličarski klub »3.maj« - Rijeka Međunarodna regata »Primorska 2006« 10.000,00

3.2.10. Jedril. klub »Galeb« - Kostrena Fužinarska regata 6.000,00

3.2.11. Jedril. klub »Galeb« - Kostrena Regata »20 milja riječkog zaljeva« 5.000,00

3.2.12. Jedrilič. klub »Opatija« - Opatija Prvenstvo Hrvatske za olimpijske klase 2006 8.000,00

3.2.13. Jedrilič. klub »Opatija« - Opatija Međunarodni »Cup Opatije 2006«, žen. posade 10.000,00

3.2.14. Jedrilič. klub »Opatija« - Opatija Međunarodni »Carneval cup 2006«, za kl. optimist 10.000,00

3.2.15. Jaht klub »Croatia« - Opatija Org. natj. (PH monotipova, optimista) 6.000,00

3.2.16. Jedriličar. klub »Jugo« - Mali Lošinj Lošinjska regata krstaša i regata optimista 5.000,00

3.2.17. Kajak klub »Rab« - Rab Međunarodna kajak regata »Rab 2006« 5.000,00

3.2.18. Gimnastički klub »Rijeka« - Rijeka Organizirajmo. sportom slob. vrijeme našoj djeci 5.000,00

3.2.19. Nogom. kl. »Pomorac« - Kostrena Memorijalni turnir »Egon Polić« (stariji pioniri) 5.000,00

3.2.20. Vaterp. kl. »Primorje EB« - Rijeka Županij., međužup. i državna natjecanja mladih 30.000,00

3.2.21. Vaterpolo kl. »Lošinj« - M. Lošinj Međunarodni turnir U 16 »Dobri dupin« 6.000,00

3.2.22. Skijaški savez PGŽ - Delnice Župan., drž., međ natj., FIS i Memorijal i maraton

mira 50.000,00

3.2.23. Skijaški savez PGŽ - Delnice Zimski sportovi u G. Kotaru (FIS ek.), ski skokovi

(Delnice) 30.000,00

3.2.24. Skijaški savez PGŽ - Delnice Pripreme za olimp. kandidate i perspek. jun. i kad. 30.000,00

3.2.25. Puč. boćar. kl. »Sv. Rok«- Klana »Boće open« - Klana 06- internac. turnir boć. parova 6.000,00

3.2.26. Boćar. klub »Zagon« - Ledenice Turnir u boćanju, Donji Zagon, Sv. Anton 3.000,00

3.2.27. Kuglački klub »Skrad« -Skrad Program natjecanja - kuglanje 3.000,00

3.2.28. Kuglački klub »Mlaka« - Rijeka Izborna natjec. i pripreme za držav. reprezentacije 6.000,00

3.2.29. Košarkaški klub »Uskok« - Rijeka Organizacija međunarodnog mini basket turnira 8.000,00

3.2.30. Košark. klub »Opatija« - Opatija VII. međ. Memor. »Marino Cvetković« - Dani košarke 12.000,00

3.2.31. KK »Kraljevica« - Kraljevica Org. završnice državnog prvenstva za juniorke 4.000,00

3.2.32. KK »Kraljevica« - Kraljevica Org. završnice državnog prvenstva za ml. kadete 4.000,00

3.2.33. Koš. kl. »Crikvenica« - Crikvenica Međunarodni uskrsni košarkaški turnir kadeta 4.000,00

3.2.34. Biciklistički klub »Rijeka« - Rijeka Međunarodna juniorska utrka »Memorijal Zambelli« 5.000,00

3.2.35. Biciklistički klub »Rijeka« - Rijeka Brdsko biciklističko PH, »Trofej Učka« 3.000,00

3.2.36. Brd. bicik. klub »Kvarner« - Viškovo 7. Eco bike maraton »Platak 2006« 3.000,00

3.2.37. Muški odbojk. kl. »Rijeka«- Rka Međunarodni odbojkaški turnir »Trofej Rijeke« 4.000,00

3.2.38. Rukom. kl. »Matulji 2001« - Matulji III. međ. ruk. turnir »Kup Mediterana 06« (ml. kat.) 4.000,00

3.2.39. ŽRK »Zamet« - Rijeka Progr. ml. dobnih skupina (drž., žup. natj., intern. smotr.) 15.000,00

3.2.40. Srelj. klub »Kvarner« - Kukuljanovo PH i prvenstvo PGŽ u gađanju letećih meta 8.000,00

3.2.41. Streljački savez PGŽ - Rijeka PH - 3 prven., zračno oruž., »PAP« 7.62, puška 7.9 8.000,00

3.2.42. Orijentacijski klub »Ris« - Delnice Međ. orijen. natj. »Croatia open« (Delnice-Crikven.) 12.000,00

3.2.43. Triatlon klub »Rival« - Rijeka Prvenstvo Hrvatske u olimpij. triatlonu (Rka-Preluk) 4.000,00

3.2.44. Kickboxing kl. »Bura« - Kostrena Org. Prvenstva Hrvatske za juniore i kadete 5.000,00

3.2.45. Judo klub »Krk« - Krk Međunarodni judo turnir prijateljstva i trening kamp 6.000,00

3.2.46. Šahovski klub »Junior« - Rijeka »Kup Mediterana«- za stjecanje titula međ. majstora 4.000,00

3.2.47. Šahovski klub »Draga« - Rijeka Ženski velemajstorski turnir »Cvijet Mediterana 06« 5.000,00

3.2.48. Ud.za sp.rek. i tur. »Kupa« - B. n/K Međunarodni košark. turnir, plivački miting i atletski kros 9.000,00

3.2.49. Riječki športski sveučilišni savez Sportske programske aktivnosti Saveza 6.000,00

3.2.50. Kl. sinkr. pliv. »Primorje AM« - Rka PH tehničkih vještina u kadetskoj i junior. kateg. 8.000,00


3.3. Županijska natjecanja i smotre školskih sportskih klubova 320.000,00

3.3.1, Savez škol. športskih kl. PGŽ Djelovanje Saveza, redov. i izvan natj. ŠSK PGŽ,

OŠ i SŠ 240.000,00

3.3.2. Savez škol. športskih kl. PGŽ Obilježavanje 10-te obljetn. Saveza - nagrada uč. 45.000,00

3.3.3. Savez škol. športskih kl. PGŽ Program obilježavanja obljetnice Saveza 10.000,00

3.3.4. Skijaški savez PGŽ - Delnice Natj. škol. sp. kl. PGŽ (ski trčanje, alpsko ski) 5.000,00

3.3.5. Kl.sinkro. pliv. »Primorje AM« - Rka Županijsko natjecanje školskih sportskih klubova 5.000,00

3.3.6. Atlet. kl. »Kvarner Autotrans« - Rka Mala atletska liga osnovnih škola 5.000,00

3.3.7. Badmintonski kl. »Sušak« - Rijeka Natjecanje školskih sportskih klubova 3.000,00

3.3.8. Kickboxing savez PGŽ Prvenstvo ŠSK PGŽ u semi contactu za uč. OŠ 2.000,00

3.3.9. Osnov. šk. »Petar Zrinski« - Čabar Prvenstvo OŠ PGŽ u veleslalomu 5.000,00


3.4. Posebni programi i aktivnosti invalidnih osoba i invalida Domovinskog rata 100.000,00

3.4.1. Plivački kl. »Primorje EB« - Rijeka Rad s invalidnim osobama, osob. oštećena zdra. 10.000,00

3.4.2. Društvo za sport i rekr. inval. PGŽ Drž.natj. (10 sport.), 5 međužup. susreta invalida 65.000,00

3.4.3. SD parapl. »Frankopan« - Kraljev. Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natj. 15.000,00

3.4.4. Kl. sinkro. pliv. »Primorje AM« - Rka Programi tjel. kult. i sport. aktiv. osoba ošt. zdravlja 5.000,00

3.4.5. Ski klub »Mrkopalj« - Mrkopalj »I mi skijamo« - ski. za osobe s posebnim potreb. 5.000,00


3.5. Djelatnost Zajednice sportova PGŽ i županijskih saveza 1.300.000,00

3.5.1. Zajednica sportova PGŽ Redovna djelatnost Zajednice sportova PGŽ 180.000,00

3.5.2. Zajednica sportova PGŽ Izbor najboljih sportaša PGŽ za 2005. god. 30.000,00

3.5.3. Zajednica sportova PGŽ Županijski savezi - Djelat. sport. saveza PGŽ 280.000,00

3.5.4. Zajednica sportova PGŽ Unapređenje stručne djelatnosti u sportu 60.000,00

3.5.5. Zajednica sportova PGŽ Škole sportova 360.000,00

3.5.6. Zajednica sportova PGŽ Državna i međunarodna natjec. - sudjelovanje 350.000,00

3.5.7. Zajednica sportova PGŽ Potpora izdavačkoj djelatnosti u sportu 40.000,00


3.6. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 150.000,00


4.1. Programske aktivnosti u poticanju i promicanju tehničke kulture 100.000,00

4.1.1. Akademsko astronomsko društvo Sudj. na međ. promatrač. natjec. »Messierov maraton« 5.000,00

4.1.2. Rijeka - Rijeka Opažanje i snimanje meteora Perzeida 6.000,00

4.1.3. INECO - Inform. za ekol. - Rka Projekt »Zemljina biosfera - najveći eko sustav« 5.000,00

4.1.4. INECO - Inform. za ekol. - Rka Obilježavanje Međunarodnog Dana zaštite okoliša 2.000,00

4.1.5. INECO - Inform. za ekol. - Rka Obilježavanje Dana planete zemlje (izložbe, predav.) 4.000,00

4.1.6. Udr. darovitih informat. - Rijeka »Džungla na asfaltu« - proj. razv. softvera za

promet. eduk. 10.000,00

4.1.7. Radio kl. »Crikvenica« - Crikvenica Radiamat. akt. u Hrv. Prim. (nove IK tehn., EME, MS) 3.000,00

4.1.8. Foto klub »Rijeka« - Rijeka »Sto godina poslije« - opis Lujzijane 13.000,00

4.1.9. Foto klub »Rijeka« - Rijeka Retrospektiva 7.000,00

4.1.10. Amat. vid. kl. »Delnice« - Delnice Večeri dokumentarnog filma (projekcije dokum. filma) 4.000,00

4.1.11. Dr. za viz. komun. »Jadran« - Crkv. Znantstveno - tehnička kultura i nove AV - tehnologije 3.000,00

4.1.12. Centar tehničke kulture Rijeka Hrvat. ocijen. izl. mak. brod. i Svjet. natjec.

brodomaket. (Du) 18.000,00

4.1.13. Centar tehničke kulture Rijeka »Ljeto na Školjiću« - Ljeto informatike i tehnike 2006 10.000,00

4.1.14. Auto klub »Rijeka« - Rijeka »Sekunda koja mijenja život«, edukativ. - prevent. projekt 10.000,00


4.2. Programske aktivnosti u inovacijskoj djelatnosti 70.000,00

4.2.1. Savez inovatora PGŽ Izložba mladih inovatora PGŽ 15.000,00

4.2.2. Savez inovatora PGŽ Izdavanje IN glasnika inovatora 40.000,00

4.2.3. Savez inovatora PGŽ Organizacija dodjele Godišnje nagrade «Ivan Luppis« 10.000,00

4.2.4. Centar za inovac. i transfer tehnol. Izdavačka djelat. u funkciji teh. kult. - Zbornik radova 5.000,00


4.3. Županijske, državne i međunarodne smotre - organizacija i sudjelovanje 150.000,00

4.3.1. Klub mladih tehničara Rijeka Županijsko natjecanje mladih tehničara OŠ, SŠ 22.000,00

4.3.2. Savez inovatora PGŽ Natjec. mladih inovatora PGŽ - Nagrada inovat. 10.000,00

4.3.3. Auto klub »Rijeka« - Rijeka Županijsko natjec. uč. OŠ »Sigurno u prometu« 8.000,00

4.3.4. Akadem. astron. društ. - Rijeka Eksped. promatr. potp. pomrčine Sunca (Turska) 3.000,00

4.3.5. Kino vid. kl. »Liburnia film« - Rka Kvarnerske revije amaterskog filma - 37. KRAF 15.000,00

4.3.6. Kino vid. kl. »Liburnia film« - Rka Festival »MORE« i I. hrv. fest. podm. fotogr. i film. 12.000,00

4.3.7. Udruga darovitih inform. - Rijeka Organizacija natjecanja., program natjecanja 06. 3.000,00

4.3.8. Automodel. kl. »Rijeka« - Rka Org. 4. utr. za PH-radio upravlj. - klasa vel. modela 3.000,00

4.3.9. Automodel. kl. »Rijeka« - Rka Org. 1.offroad buggy utr. radiouprav. mod. za PH 3.000,00

4.3.10. Padob. kl. »Krila Kvarnera« - Rka 10. europa kup 2006. u padobranstvu 8.000,00

4.3.11. Kl.za sl. let. »Homo volans« - Opat. Sudjel. na SP u slobodnom let. zmajem (SAD) 5.000,00

4.3.12. Radio klub »Rijeka« - Rijeka UKV natjecanje »Alpe-Adria« (Sj. Velebit) 4.000,00

4.3.13. Kl. podvodnih akt. »3. maj« - Rka Org. prv. PGŽ u podvodnoj orijentaciji (Lepenice) 4.000,00

4.3.14. Kl. podvodnih akt. »3. maj« - Rka Sudj.na PH, međ. nat. u podv. orijent., vješt., fotogr.

pliv. i ronj. 8.000,00

4.3.15. Klub podvod. aktiv. »Kostrena« Sudj. na žup., drž. nat. u podv. orijent., pliv. peraj., brzin.

ronj. 4.000,00

4.3.16. Klub podvod. aktiv. »Kostrena« Sudj. na svj. kup-u u pliv. peraj. i brz. ronj. te podv.

orijent. 14.000,00

4.3.17. Auto klub »Rijeka« - Rijeka Org. PH u autoslalomu i prvenstvo PGŽ, Preluk 8.000,00

4.3.18. Automoto društ. »Zrinski« - Čabar Organ. međunar. brdska auto utrka »Čabar 2006« 8.000,00

4.3.19. Automoto društ. »Matulji racing« Org. kružne auto utrke »Nagrada Hrvatske 2006« 8.000,00


4.4. Programske aktivnosti za darovite učenike i mladež 100.000,00

4.4.1. Akad. astron. druš. Rijeka - Rka Org. predav. i promatranja za uč OŠ,SŠ PGŽ 6.000,00

4.4.2. Akad. astron. druš. Rijeka - Rka Program astron. radionice za uč. osn. škol. 7.000,00

4.4.3. Akad. astron. druš. Rijeka - Rka Izdavanje časopisa »Polaris« 10.000,00

4.4.4. Akad. astron. druš. Rijeka - Rka Tečaj za uč. SŠ u određ. paramet. zvjezd. sust. 2.000,00

4.4.5. Kino video kl. »Liburnija-film« - Rka Arhiviranje filmoteke i pohranj. na digit. format 4.000,00

4.4.6. Savez inovatora PGŽ Program edukacija mladih inovat. »Moje sutra« 18.000,00

4.4.7. IN klub inovatora - Rijeka Ljetna škola elektrotehnike 5.000,00

4.4.8. Dom mladih - Rijeka »Prvi koraci u prometu« - PGŽ 8.000,00

4.4.9. Dom mladih - Rijeka »Sigurno u prometu« - prevent. odgoj u prometu 4.000,00

4.4.10. Centar za robotiku - Rijeka Robotika - poduka učenika osnovnih škola 5.000,00

4.4.11. Centar za robotiku - Rijeka Robotika napredni - poduka uč. srednjih škola 5.000,00

4.4.12. Kl. za slob. let. »Homo volans«, Op Obuka, treninzi, opr., uređenje terena za lete. 5.000,00

4.4.13. Udruga darovitih informat. - Rka WEB/SW radionice 4.000,00

4.4.14. Udruga darovitih informat. - Rka PHP/FCP škola 4.000,00

4.4.15. Udruga darovitih informat. - Rka »Jabučnjak« - promoviranje alternativ. inf. tehnolo. 2.000,00

4.4.16. Udr. za razvoj ekol. i energ. - Rka Program obraz. djece i mladeži (predav., tečaji),

prog. natjec. 3.000,00

4.4.17. Radio klub »Sokol« - Tršće Tečaj za mlade radioamatere i informatičare 4.000,00

4.4.18. Automodelar. kl. »Rijeka« - Rka Automodelarska šk. - početni i napredni tečaj 4.000,00


4.5. Programske aktivnosti za invalidne osobe i mladež 20.000,00

4.5.1. Centar tehničke kulture Rijeka »Svima jednako«- infor. obraz. odrasl. os. s inval. 10.000,00

4.5.2. Klub podvodnih akt. »3.maj« - Rka Tečaj ronjenja na dah za djecu s tešk. u razvoju 4.000,00

4.5.3. Kl. podvodnih akt. »Nautilus« - Rka Škola ronjenja za djecu s posebnim potrebama 3.000,00

4.5.4. Društ. mult. skleroze PGŽ - Rka Informatički tečaj u Centru teh. kulture 3.000,00


4.6. Djelatnost Zajednice tehničke kulture PGŽ i županijskih Saveza 80.000,00

4.6.1. Savez kl. mladih tehničara PGŽ Redovna djelatnost Saveza 6.000,00

4.6.2. Zajednica tehničke kulture PGŽ Susret jadran. Grad. i natj. u inovac., ml. i odras. 4.000,00

4.6.3. Zajednica tehničke kulture PGŽ Ustrojstvo i redovan rad Zajednice 28.000,00

4.6.4. Zajednica tehničke kulture PGŽ Dodjela nagrada i izbor najboljih udruga, pojedin. 17.000,00

4.6.5. Zajednica tehničke kulture PGŽ Ljetna škola robotike - Kraljevica 6.000,00

4.6.6. Zajednica tehničke kulture PGŽ Organizacija. javnih trib. i struč. skupova u PGŽ 3.000,00

4.6.7. Savez inovatora PGŽ Materijalni troškovi rada Saveza 16.000,00


4.7. Nepredviđene i izvanredne programske aktivnosti 39.609,00


Klasa: 021-04/05-02/111

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 22. prosinca 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr