SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 37. Petak, 23. prosinca 2005.
GRAD RIJEKA
50

207.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 12/03 i 3/05), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2005. godine donijelo je

PRORAČUN
Grada Rijeke za 2006. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 4.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2006. - 2008. godine, koji čini sastavni dio ovoga Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći i donacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/142

Ur. broj: 2170-01-10-05-2

Rijeka, 22. prosinca 2005.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić Bukovac, v. r.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=151&mjesto=51000&odluka=207
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr