SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
167

55.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2 Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/ 03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst), članka 1 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 27/93 pročišćen tekst), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97, 13/98, 127/00 i 24/ 01), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2006. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i sportu od značenja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom stvaraju se preduvijeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim područjima:

. predškolskom odgoju

. osnovnom školstvu

. srednjem i visokom obrazovanju

. kulturi

. športu

. informiranju

. slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu

. kapitalnom ulaganju u objekte društvenog standarda

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuju prioriteti onih programa i kategorije korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u: odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu.

Članak 3.

U 2006. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka

2. Programe Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3. Programe Srednje škole »Hrvatski kralj Zvonimir« - koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decetralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4. Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5. Programe sportskih aktivnosti od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

6. Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenje informacija o općini Omišalj.

7. Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva.

8. Programe ulaganja u objekte društvenog standarda

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2006. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2006. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Općine Omišalj.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Nikola Dapčić, v. r.

Prilog

Plan raspodjele sredstava za programe
javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu Općine Omišalj za 2006. godinu

 

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

 

Program javnih potreba   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51513&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr