SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA OMIŠALJ
167

46.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 07/02), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 28. studenoga 2005. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastukture za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 46/04, 7/05 i 22/05) članak 3. mijenja se i glasi:

»III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća građenje stambenih ulica u naselju, te cesta koje nisu svrstane u kategoriju županijskih ili državnih cesta prema posebnim propisima i parkirališta

1. rekonstrukcija ul. K. Tomislava, Njivice . . . 620.000,00 kn

-projektna dokumentacija izvedbeni projekt
(dionica od Put postana do Kijca) . . . . 100.000,00 kn

-otkup zemljišta: za izgradnju nogostupa na dionici od Primorske ul. do ul. Put postana potrebno je otkupiti dio okućnica. Ukupna vrijednost iznosi 180.000,00 kn, od čega će se u 2005. godini realizirati 120.000,00

-izvođenje radova 1. dionice od Primorske
do Put postana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,00 kn

Potrebna sredstva za gradnju nerazvrstanih cesta i parkirališta u ukupnom iznosu od 780.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna i potpora i to za:

- zemljište (poz 90.01) . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

- projekti (poz 90.02) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

- izvođenje radova gradnje cesta (poz 90.1) 400.000,00 kn

- izvođenje radova gradnje parkirališta . . 130.000,00 kn

- projektiranje parkirališta . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Građenje javne rasvjete obuhvaća sve radove potrebne za izgradnju javne rasvjete (građevinski i elektro-radovi, naknade za elektroenergetske suglasnosti i sl.)

1.ul. Lokvica (uz objekte Sormilić i Ilijić)
cca 150 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

2.parkiralište Pušća s kabliranjem zelenog
pojasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 kn

3.ul. Kančinar do vile Mirna . . . . . . . . . . 87.000,00 kn
obuhvaća radove na polaganju kabela u rov koji izvodi HEP (investicija povezivanja trafostanica), betoniranje temelja i montaža svjetiljki

4.ul. Veli i Mali kijec, izgradnja podzemne
mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

5.Prikešte, dekorativna rasvjeta trga . . . 75.000,00 kn

6.šetnica A. Koste (montaža lampi na
izvedene temelje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000,00 kn

7.K. Tomislava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, betoniranju temelja i ugradnji svjetiljki

8.ulica Bodulska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000,00 kn
obuhvaća radove na izgradnji podzemne instalacije, ugradnje svjetiljki

9.izgradnja temelja za javnu rasvjetu u sklopu investicije HEP-a u ul. Stran, Večja te Primorska ul. od hotela Beli kamik do hotela Jadran . . . . . . . . . 60.000,00 kn

Potrebna sredstva za gradnju javne rasvjete u ukupnom iznosu od 880.000,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poziciji 126.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»V. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom obuhvaća gradnju transportnih cjevovoda i potrebnih uređaja kao što je gradnja vodovoda kojim bi se transportirala voda s kopna na otok, te izgradnja mjesnih mreža.

1.izgradnja prema Koncepciji razvoja vodoopskrbe
otoka Krka (2001-2008) . . . . . . . . . . . 1.292.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 1.292.000,00 kn osiguravaju se na poz.124, 124.1 i iz sredstava Proračuna (namjenska sredstva iz ustupljenog dijela poreza na dohodak za financiranje zajedničkih kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka), cijene usluge (400.000,00 kn godišnje iz namjenskog povećanja cijene usluge u ljetnim mjesecima), potpore.

2.Vodovod Lokvica (radovi na rekonstrukciji
vodovcoda i asfaltiranje) . . . . . . . . . . . . 120.000,00 kn

3.Vodovod K. Tomislava, dionica raskrižje
- Put postana (mont. r. Ponikva) . . . . . 190.000,00 kn

4.vodovod K. Tomislava II. faza, dionica
Put postana do K. Zvonimira . . . . . . . . 60.000,00 kn

5.vodovod Bodulska II. faza . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Potrebna sredstva u iznosu od 570.000,00 kn osiguravaju se na poz 125.2 iz proračuna i naknade za priključenje.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»VIII. SERVISNO-USLUŽNA ZONA PUŠĆA

Pod servisno-uslužnom zonom Pušća u Omišlju podrazumijeva se gradnja komunalne infrastrukture u dijelu zone (I. faza), te uređenje građevnih parcela (grubo planiranje platoa)

1.izgradnja platoa 1.000.000,00 kn
+ 300.000,00 kn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

2.TS i niskonaponska mreža - nastavak
radova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000,00 kn

3.izgradnja javne rasvjete . . . . . . . . . . . . 300.000,00 kn

4.izgradnja telefonske mreže . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

5. izgradnja prometnice (tamponiranje). . . . 35.050,00 kn

6.izgradnja kanalizacije i prelaganje
transportnog vodovoda (ukupno 1.900.000,00 kn,
radovi 2005./06.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

7.otkup zemljišta za izgrađeno raskrižje
na Ž 5083, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

8.intelektualne usluge . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

9.izgradnja zelenih površina . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

Potrebna sredstva za financiranje navedenih radova osigurati će se na poz. 129.01, 02, 03, 04, 130 u ukupnom iznosu od 2.275.000,00 kn iz prihoda od prodaje zemljišta, proračuna i potpora.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»IX. GRADNJA GROBLJA

U sklopu uređenja groblja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, predviđeni su radovi na izgradnji mrtvačnice, novih grobnih mjesta na postojećem groblju te uređenje staza.

-projektna dokumentacija: izrađen idejni projekt uređenja groblja s glavnim projektom izgradnje mrtvačnice

-uređenje groblja s izgradnjom novih grobnih
mjesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000,00 kn

-otkup zemljišta: u planu je nastavak otkupa
zemljišta za izgradnju mrtvačnice
i parkirališta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

-izvođenje radova gradnje mrtvačnice: početak radova preseliti će se za 2006. godinu, nakon ishođenja građevne dozvole

Potrebna sredstva za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 285.000,00 kn osigurat će se iz prihoda komunalnog doprinosa na poziciji 130.01.

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-06-05-01

Omišalj, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51513&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr