SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 35. Srijeda, 14. prosinca 2005.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
167

18.

Na temelju odredbe članka 14. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 61. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/02 i 46/04) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 01. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
O II. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
ZA 2005. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2005. sastoji se od:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u svoti od 38.744.550,95 kn, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/1

Ur. broj: 2142/05-01-05-5

Malinska, 1. prosinca 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v. r.

 

Odluka o II. izmjeni i dopuni Proračuna   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=149&mjesto=51511&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr