SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 12. Petak, 9. svibnja 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

15.

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 59/01 i 82/01) te članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2003. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba

Članak 1.

U članku 2., članku 23., članku 32. članku 34. i članku 36. briše se naziv odjela

»Upravni odjel za samoupravu i upravu« i izmjenjeni naziv odjela glasi »Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe«.

Članak 2.

U članku 11. stavak 4. postaje stavak 5., a stavak 4. glasi »roditelji sa novorođenim djetetom«.

Članak 3.

U članku 12. dodaje se stavak 12., a koji glasi »Pravo na pomoć za novorođeno dijete.«

Članak 4.

U članku 23., stavak 1. riječi »koji udovoljava sljedeće kriterije:« brišu se i stavljaju riječi »koji udovoljava jedan od sljedećih kriterija:«.

Članak 5.

Iza članka 30. dodaje se novi podnaslov koji glasi »Pravo na pomoć za novorođeno dijete«, i članak 30a. koji glasi »Pravo na pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji koji su u tekućoj kalendarskoj godini dobili dijete i to za:

- 1. i 2. rođeno dijete u iznosu od 2.000,00 kn

- 3. i ostalo po redu rođeno dijete u iznosu od 5.000,00 kn.«

Članak 6.

U članku 25., stavak 1., riječ »i« iza Doma zdravlja Rab briše se i stavlja se riječ »ili«.

U istom članku, stavak 3., brišu se riječi »putem Doma zdravlja Rab« i stavljaju riječi »putem specijalističke pedijatrijske ordinacije sa sjedištem u Rabu«.

Članak 7.

Ove izmjene i dopune Odluke objavit će se u »Službenim novinama«, a stupaju na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-10

Rab, 25. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=28&mjesto=51280&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr