SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 34. Petak, 9. prosinca 2005.
GRAD RAB
3B2 HTML

47.

Na temelju članka 2. i 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04), članka 48. stavak 5. Statuta Grada Raba (»Službene novine« PGŽ broj 24/01) i članka 20. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine« PGŽ broj 36/01), Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja za Grad Rab

Članak 1.

Osniva se Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za područje Grada Raba u svrhu upravljanja, rukovođenja i koordiniranja u aktivnostima zaštite i spašavanja u katastrofama i većim nesrećama.

Članak 2.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za Grad Rab rukovodi i zapovijeda operativnim snagama na razini Grada i obavlja druge zadatke propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju.

Članak 3.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja za Grad Rab čine zapovjednik Zapovjedništva, zamjenik zapovjednika te 5 (pet) članova i to:

1. ŽELJKO BARČIĆ, zapovjednik,

2. BORIS HALOVIĆ, zamjenik zapovjednika,

3. JOSIP JAŠKA, član,

4. SLOBODAN FRANKIĆ, član,

5. BORIS BAČIĆ, član,

6. ARON FRANKIĆ, član,

7. CVETKO ŠPRALJA, član.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite za Grad Rab (»Službene novine« PGŽ broj 4/01, 17/01, 14/02 i 6/03 - zaključak).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/05-01/9

Ur. broj: 2169-01-01-05-03

Rab, 2. prosinca 2005.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=148&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr