SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 30. Petak, 5. srpnja 2024.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 17. stavka 3. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Baška, dana 3. srpnja 2024. godine, donio je

ODLUKU

o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
na području Općine Baška

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Baška (izraditelj akta: DLS d.o.o., Franje Čandeka 23B, 51000 Rijeka), koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Plan djelovanja civilne zaštite na području Općine Baška iz 2021. godine koji je sastavni dio Odluke, KLASA: 810-01/21-01/2, URBROJ: 2142-03-02/1-21-1 od 1. ožujka 2021. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama Općine Baška.

KLASA: 001-01/24-01/1

URBROJ: 2170-15-03-03/2-24-5

Baška, 3. srpnja 2024. godine

Općinski načelnik:

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2336&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr