SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 33. Petak, 2. prosinca 2005.
OPĆINA PUNAT
3B2 HTML

29.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 28/01 i 8/ 05) i članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 7. sjednici 28. studenoga 2005. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Elfrida Mahulja, službenik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

. rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

. unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se donose na rad općinskih tijela,

. osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,

. vodi službeni upisnik i postupa u skladu s »Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama« (»Narodne novine« broj 137/04),

. poduzima sve potrebne radnje i mjere radi urednog vođenja »Kataloga informacija Općine Punat«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/05-01/12

Ur. broj: 2142-02-01-05-13

Punat, 28. studenoga 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Općinskog vijeća

Mladen Juranić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=147&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr