SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

46.

Na temelju članka 132. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18., 32/20., dalje u tekstu: Zakon) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

o izdavanju potvrde o komunalnoj infrastrukturi
- javni športski i rekreacijski prostor

Članak 1.

Ovim Zaključkom o izdavanju potvrde o komunalnoj infrastrukturi - javni športski i rekreacijski prostor (dalje u tekstu: Zaključak) potvrđuje se da nekretnina oznake k.č. 11460 k.o. Omišalj-Njivice, površine 1328 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, zk.ul. 2079 k.o. Omišalj-Njivice, predstavlja komunalnu infrastrukturu iz članka 59. stavka 1. Zakona.

Članak 2.

Ovim Zaključkom potvrđuje se da je nekretnina iz članka 1. izgrađena prije 4. kolovoza 2018. godine, odnosno prije dana stupanja na snagu Zakona, te predstavlja komunalnu infrastrukturu – javni športski i rekreacijski prostor, na kojoj Općina Omišalj vrši komunalnu djelatnost održavanja.

Članak 3.

Ovim Zaključkom ovlašćuje se općinski načelnik na dostavu geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture i ovog Zaključka, nadležnom tijelu za katastar.

Članak 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-25

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr