SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

34.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu („Narodne novine“ broj 50/20, dalje u tekstu: Zakon), članka 6. stavka 2. i 3. Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“ broj 16/24, dalje u tekstu: Uredba) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

O D L U K U

o određivanju jediničnog iznosa zakupnine
za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli
i turistička naselja

Članak 1.

Odlukom o određivanju jediničnog iznosa zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja (dalje u tekstu: Odluka) određuje se jedinični iznos i način plaćanja zakupnine za turističko zemljište na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja, a nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva i koje, pored zemljišta tlocrtne površine ispod građevine i procijenjenog zemljišta, služi za redovitu uporabu tih građevina te je temeljem Zakona vlasništvo jedinice lokalne samouprave.

Članak 2.

(1) Zakupnina za zemljište iz članka 1. ove Odluke na području općine Omišalj određuje se u godišnjem iznosu od 3,00 eura po metru kvadratnom zemljišta.

(2) Zakupnina iz prethodnog stavka plaća se na temelju računa kojeg mjesečno izdaje Općina Omišalj, u iznosu 1/12 godišnje zakupnine, u roku od 15 dana nakon izdavanja računa.

Članak 3.

Zakupnina za zemljište iz članka 1. ove Odluke, u prijelaznom razdoblju od dana stupanja na snagu Zakona do dana stupanja na snagu Uredbe, određuje se u godišnjem iznosu od 1,70 eura po metru kvadratnom zemljišta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-20

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr