SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

32.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na prijedlog Općinske načelnice, na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaća službenika
u Upravnom odjelu Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj ( u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci,a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika u Upravnom odjelu iznose:

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Upravnom odjelu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/22).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od obračuna plaća za mjesec lipanj 2024. godine.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-17

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr