SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 21. Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19i 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 17. sjednici održanoj 10. svibnja 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu
Upravnog odjela Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu Upravnog odjela Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/20) u članku 4. stavku 1. dodaje se alineja 9. koja glasi:

„poslovi provedbe reda na pomorskom dobru“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/74

URBROJ: 2170-30-24-16

U Omišlju, 10. svibnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2327&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr