SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 17. Četvrtak, 18. travnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

24.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09, 15/16 i 20/22) i članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), načelnica Općine Omišalj, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima
na području općine Omišalj i visini naknade
za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/23) u članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 1., 3., 5., 7. i 9. vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna svakog dana od 7:00 do 21:00 sat.“

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Na javnim parkiralištima iz članka 3. točke 1., 2., 3., 4., 5., 9. i 10. vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. svibnja do 15. listopada svakog dana od 7:00 do 21:00 sat.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:

„Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. i 2. ove Odluke određuje se kako slijedi:

1) na parkiralištima u ulici Pod orišina

- za svaki sat parkiranja – 1,30 euro (razina 1 i 2)

- za svaki sat parkiranja – 1 euro (razina 3)

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 4 eura

2) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Loki)

- za prvih pola sata - bez naknade,

- za svaki sat parkiranja – 1,40 eura

3) na parkiralištu u ulici Bjanižov (prije kbr. 1)

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 4 eura

4) na parkiralištu uz luku Pesja

- za svaki sat parkiranja – 1,30 eura

- za svakih 7 sati parkiranja 4 eura

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 6 eura;

5) na parkiralištu u ulici Kančinar

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 4 eura

6) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

- za svaki sat parkiranja – 1,40 eura

7) na parkiralištu u ulici Draga

- za svaki sat parkiranja – 1,30 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.:00 sati do 21:00 sat – 4 eura;

8) na parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

- za svaki sat parkiranja – 1,40 eura

- za svakih 7 sati parkiranja – 4 eura

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 6 eura;

9) na parkiralištu u ulici Krčine

- za svaki sat parkiranja – 1,30 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 4 eura;

10) na parkiralištu u ulici Nikole Jurjevića

- za svaki sat parkiranja – 1,30 eura

- za svakih 7 sati parkiranja – 4 eura;

- za parkiranje u trajanju od 7:00 sati do 21:00 sat – 6 eura

11) na parkiralištu u ulici kralja Tomislava

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7:00 do 21:00 sat – 4 eura.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. točke 1. do 11. ovog članka određuje se u iznosu od 15,00 eura dnevno (dnevna parkirna karta).“

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. broj: „40,00“ mijenja se i glasi: „50,00“.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/51

URBROJ: 2170-30-24-3

Omišalj, 8. travnja 2024.

NAČELNICA

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2323&mjesto=51513&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr