SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 17. Četvrtak, 18. travnja 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

23.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09, 15/16, 20/22 i 10/24) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), načelnica Općine Omišalj, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju
rezerviranih parkirališnih mjesta

Članak 1.

U Odluci o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22, 16/23, 21/23 i 22/23) u članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Rezervirano parkirališno mjesto daje se u zakup putem javnog poziva koji provodi trgovačko društvo Pesja d.o.o.“

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Rezervirano parkirališno mjesto daje se u zakup do 31. prosinca tekuće godine.“

Članak 2.

U članku 8. stavku 4. broj: „80,00“ mijenja se i glasi: „30,00“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/50

URBROJ: 2170-30-24-3

Omišalj, 8. travnja 2024.

NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2323&mjesto=51513&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr