SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 16. Utorak, 9. travnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

9.

Temeljem članka 8. stavak 2. Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za javne sustave navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. ("Narodne novine" br. 152/2023) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ("Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 15. sjednici održanoj dana 4. travnja 2024. godine donijelo je

ODLUKU

o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak u naselju Vrbnik (dogradnja prilaznog puta)“

Članak 1.

Daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vajavina-Vojak u naselju Vrbnik (dogradnja prilaznog puta)“ u okviru prijave na natječaj za provedbu Intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta koji je objavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju .

Članak 2.

Suglasnost se daje na temelju Priloga 6. Natječaja - Opis projekta sa slijedećim stavkama:

- naziv projekta

- korisnik

- opis projekta

- društvena opravdanost projekta

- financijski kapacitet korisnika

- ljudski kapaciteti korisnika

- način održavanja i upravljanja realiziranim projektom

- usklađenost projekta sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave

- izjava korisnika i javnoj upotrebi/korištenju predmeta projekta te dostupnosti predmeta projekta pojedincima, stanovništvu i interesnim skupinama.

Prilog 6. – Opis projekta čini sastavni dio ove Odluke ali nije predmet objave.

Članak 3.

Ova suglasnost izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj za provedbu Intervencije 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-01/24-01/24

URBROJ: 2170-36-03-24-1

Vrbnik, 4. travnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

PREDSJEDNIK

Ivan Juranić, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2322&mjesto=51516&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr