SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 15. Petak, 29. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

21.

Temeljem članka 71. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu
dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Omišalj za razdoblje
od 2024. do 2028. godine

Članak 1.

Odlukom o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2028. godine (dalje u tekstu: Odluka) odabiru se najpovoljnije ponude za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2028. godine, na temelju provedenog Javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru u općoj upotrebi na području općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/24 i 7/24, dalje u tekstu: Javni natječaj).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Odabiru se najpovoljnije ponude sljedećih ponuditelja za dodjelu dozvola za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2028. godine:

1. Ponuda ponuditelja obrt za turističke usluge „ACQUA SPORT“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 1. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od 4.200,00 EUR

2. Ponuda ponuditelja obrt za turističke usluge „ACQUA SPORT“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 2. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od 200,00 EUR

3. Ponuda ponuditelja ugostiteljski obrt „BENI“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 3. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od 3.000,00 EUR

4. Ponuda ponuditelja obrt za turističke usluge „ACQUA SPORT“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 4. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od 3.150,00 EUR

5. Ponuda ponuditelja PAGI D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 5. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od:

• za sredstva 5.1. u iznosu od 45,00 EUR/komad

• za sredstva 5.2. u iznosu od 45,00 EUR/komad

• za sredstva 5.3. u iznosu od 150,00 EUR/komad

• za sredstva 5.4. u iznosu od 150,00 EUR/komad

6. Ponuda ponuditelja PAGI D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 6. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade od 2.100,00 EUR

7. Ponuda ponuditelja ugostiteljski obrt slastičarnica „CAFFE“ OMIŠALJ, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 8. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade:

• za sredstvo 8.1. u iznosu od 600,00 EUR

• za sredstvo 8.2. u iznosu od 300,00 EUR

8. Ponuda ponuditelja ugostiteljski obrt slastičarnica „CAFFE“ OMIŠALJ, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 9. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 441,00 EUR

9. Ponuda ponuditelja VILLA EVA J.D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 10. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 6.060,00 EUR

10. Ponuda ponuditelja FISH HOUSE OMIŠALJ D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 11. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 2.100,00 EUR

11. Ponuda ponuditelja FISH HOUSE OMIŠALJ D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 12. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 600,00 EUR

12. Ponuda ponuditelja FISH HOUSE OMIŠALJ D.O.O., za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 13. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 400,00 EUR

13. Ponuda ponuditelja ugostiteljski obrt „NA RIVI“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 14. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 60 EUR/m2 (ukupno 642,00 EUR)

14. Ponuda ponuditelja ugostiteljski obrt „NA RIVI“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 15. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 60 EUR/m2 (ukupno 2.478,00 EUR)

15. Ponuda ponuditelja autoprijevoznički obrt „BRUNO“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 16. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 40,00 EUR/kom

16. Ponuda ponuditelja autoprijevoznički obrt „BRUNO“, za davanje dozvole na pomorskom dobru za mikrolokaciju 17. Javnog natječaja, s ponuđenim iznosom godišnje naknade u iznosu od 120,00 EUR /terasa i 300,00 EUR/škrinja.

Članak 3.

Sastavni dio Odluke čini Zapisnik o radu Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za davanje dozvola na pomorskom dobru, KLASA: 363-01/24-01/9, URBROJ: 2170-30-24-19, koji nije predmet objave.

Članak 4.

Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik na donošenje rješenja o davanju dozvola na pomorskom dobru najpovoljnijim ponuditeljima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/52

URBROJ: 2170-30-24-3

U Omišlju, 26. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2321&mjesto=51513&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr