SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 15. Petak, 29. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima »Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17-proč.t. ) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 16. sjednici održanoj 26. ožujka 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopunama Odluke o davanju u zakup javnih
površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine
Omišalj za postavljanje privremenih objekata,
reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Omišalj za postavljanje privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22), u članku 7. stavku 2. dodaje se točka 12. koja glasi: „12. naznaku ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, ugovor se sklapa s idućim najpovoljnijim ponuditeljem, ukoliko isti prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine. “

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. iza riječi „natječaja“, briše se točka te se dodaju riječi: „te prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/52

URBROJ: 2170-30-24-6

U Omišlju, 26. ožujka 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2321&mjesto=51513&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr