SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

15.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 15. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijelo je

PLAN

razvoja sustava civilne zaštite na području
Općine Omišalj za 2024. godinu

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za 2023. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2024. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2024. godinu sa visinom planiranih sredstava u Proračunu Općine Omišalj za 2024.g. i projekcijama za 2025. i 2026.g. kako je navedeno u Prilogu 1:

1. Općinsko vijeće razmotriti će i donijeti sljedeće dokumente:

a. Analiza stanja sustava civilne zaštite za proteklu godinu,

b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za tekuću godinu s financijskim učincima,

c. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2027.g.

d. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje općine Omišalj za 2023.g.

e. Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje općine Omišalj,

f. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara,

2. Općinski načelnik donijeti će sljedeće dokumente:

a. Plan vježbi civilne zaštite

3. Stožer civilne zaštite:

a. Održavati će sjednice prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje, i to prije turističke sezone.

b. Provest će se edukacija novih članova Stožera u suradnji sa Područnim uredom civilne zaštite Rijeka (PUCZ).

c. Donijet će se planski dokumenti u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.

4. Javna vatrogasna postrojba Grada Krka

a. Obavljat će svoju redovnu djelatnost, u sklopu koje će provoditi i vježbe sukladno svojim planovima rada i postupanja.

5. Dobrovoljno vatrogasno društvo Njivice

a. Djelovati će sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom i samostalno, održavanje voznog parka i opreme)

6. Hrvatski crveni križ

a. Obavljati će poslove iz svog područja te sukladno Operativnom planu zaštite i spašavanja Gradskog društva Crvenog križa Krk

7. Postrojba civilne zaštite

a. Provest će se postupak formiranja nove postrojbe opće namjene sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća i odluci Općinskog vijeća o formiranju postrojbe

8. Povjerenici civilne zaštite

a. Provest će se edukacija/osposobljavanje u suradnji s PUCZ Rijeka

9. Pravne osobe koje pružaju usluge

a. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite će se revidirati prema potrebama.

10. Edukacije djece u školama i vrtićima

a. Provodit će se u dogovoru sa Osnovnom školom, Dječjim vrtićem i JVP Grada Krka/Crvenim križem i sl.

11. Sustav za uzbunjivanje

a. Provodit će se kontrola čujnosti sirena

KLASA: 024-01/24-01/38

URBROJ: 2170-30-24-8

U Omišlju, 29. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=51513&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr