SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 10. Četvrtak, 7. ožujka 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 - pročišćeni tekst zakona) i članka 33. Statuta Općine Omišalj (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/21) Općinsko vijeće Općine Omišalj na 15. sjednici održanoj 29. veljače 2024. godine, donijelo je

ODLUKU

o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Članak 1.

U Odluci o suosnivanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/22) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Predstavnik Općine Omišalj u FLAG-u je Natalija Dašek Strčić, a u slučaju njene spriječenosti osoba koju pročelnica Upravnog odjela Općine Omišalj ovlasti kao zamjenu.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/24-01/38

URBROJ: 2170-30-24-12

U Omišlju, 29. veljače 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2316&mjesto=51513&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr