SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 4. Petak, 2. veljače 2024.
OPĆINA OMIŠALJ

5.

Temeljem članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, br. 83/23 - dalje: Zakon) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 14. sjednici održanoj 30. siječnja 2024. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNU

PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ ZA
RAZDOBLJE OD 2024.-2028. GODINE

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj za razdoblje od 2024.-2028. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 45/23) poglavlje V. PLAN DAVANJA DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU, brišu se 2. i 6. stupac te zadnji redak tablice.

Članak 2.

U poglavlju VI. PLAN PROVOĐENJA NATJEČAJA ZA DAVANJE DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU, odlomak 3. mijenja se i glasi:

„Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu dozvola donosi se u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda“

Članak 3.

Poglavlje VIII. ZAVRŠNE ODREDBE, mijenja se i glasi:

„ VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Do stupanja na snagu podzakonskog propisa kojim se uređuju vrste djelatnosti i visina minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru, primjenjivat će se odredbe Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), a koje se odnose na visinu minimalne naknade i vrste djelatnosti.

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

 

 

KLASA: 024-01/24-01/29

URBROJ: 2170-30-24-3

Omišalj, 30. siječnja 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2309&mjesto=51513&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr