SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXII. - broj 2. Srijeda, 17. siječnja 2024.
OPĆINA VRBNIK

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), a u svezi s Proračunom Općine Vrbnik za 2024. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 32/21), Općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

PLAN

prijma u službu u Općini Vrbnik za 2024. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Vrbnik utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik, potreban broj službenika i namještenika, kao i planirani prijam službenika za 2024. godinu.

II.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelu Općine Vrbnik predviđeno je ukupno 6 radnih mjesta i to 5 službenika i 1 namještenik, te je popunjeno 6 radnih mjesta (5 službenika i 1 namještenik).

III.

Sukladno planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Općine Vrbnik za 2024. godinu, u Jedinstvenom upravnom odjelu ne predviđa se prijam službenika u službu.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na mrežnoj stranici Općine Vrbnik.

KLASA: 400-01/23-01/61

URBROJ: 2170-36-01-23-1

Vrbnik, 29. prosinca 2023.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2307&mjesto=51516&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr