SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 50. Petak, 29. prosinca 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

86.

Temeljem članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13, 115/18) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih
radova u 2024. godini

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se privremena zabrana izvođenja radova na području Općine Malinska-Dubašnica, vrste građevina, odnosno radova na koje se zabrana odnosi, područja zabrane, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi radovi, iznimke u kojima se zabrana ne primjenjuje te nadzor nad provođenjem.

II. VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA ČIJE SE IZVOĐENJE PRIVREMENO ZABRANJUJE

Članak 2.

Privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije svih vrsta građevina na području Općine Malinska-Dubašnica.

III. VRIJEME, RAZDOBLJA I PODRUČJA PRIVREMENE ZABRANE

Članak 3.

Na području Općine Malinska-Dubašnica u 2024. godini privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke, u vremenu od 00:00 do 24:00 sata, i to kako slijedi:

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Porat-Vantačići, mjesnog odbora Milčetići-Turčići-Zidarići i mjesnog odbora Malinska-Bogovići

- u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, u

vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na području mjesnog odbora Sveti Vid-Miholjice i mjesnog odbora Poganka-Sveti Anton

IV. IZUZECI OD PRIVREMENE ZABRANE IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

Odredbe članka 3. ove Odluke ne odnose se na:

• građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

• uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

• građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je ova Odluka stupila na snagu,

• radove na građevinama koje su od interesa za Općinu Malinska-Dubašnica te radove na građevinama koji se financiraju iz nacionalnih ili EU fondova.

• radove na građevinama na grobljima te građevine komunalne infrastrukture,

• radove na građevinama u poslovnim i radnim zonama te poljoprivrednom području udaljenima najmanje 300 m od područja naseljenog mjesta.

• radove na građevinama koje kao hitne intervencije izvode komunalna društva u okviru svoje djelatnosti,

• nužne radove na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost po život i zdravlje ljudi;

Radovi iz točke 8. ovog članka izvode se samo uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

V. NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE

Članak 5.

Nadzor nad provedbom ove Odluke, sukladno ovlastima iz članaka 51. i 58. Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13), provodi komunalni redar Općine Malinska-Dubašnica.

VI. NOVČANE KAZNE

Članak 6.

Novčana kazna za investitora, odnosno vlasnika građevine, koji izvodi radove iz članka 2. u razdoblju iz članka 3. ove Odluke, određena je Naputkom o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 23/18), koje je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, te stupa na snagu dana 1. siječnja 2024.

KLASA: 363-04/23-03/19

URBROJ: 2170-26-01-23-4

Malinska, 14.12.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

PREDSJEDNIK

Ivica Perišić, v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2305&mjesto=51511&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr